Päästöjen pienentäminen - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-ymparisto

Päästöjen pienentäminen

Energiankulutuksen pienentäminen on paras tapa kantaa vastuunsa päästöjen pienentämisestä. Tähän pääsee parhaiten huolehtimalla ennen kaikkea kiinteistön tiiveydestä. Turhaa energiankulutusta kannattaa aina välttää.

Kun ympärillä oleva kiinteistö on ulkovaipan osalta kunnossa, voi lämmityslaitteiden oikea-aikaisella saneerauksella ja niiden asianmukaisella huollattamisella pienentää energiankulutusta ja sen myötä päästöjä entisestään.

Päästöttömien rinnakkaisenergioiden, kuten aurinkolämmön ja lämpöpumpun hyödyntäminen öljyn rinnalla hybridilämmityksessä lämmityksen ja käyttöveden tuotannossa pienentävät päästöjä entisestään.

Tärkeä askel päästöjen pienentämisestä ovat myös omat käyttötottumukset. Paraskaan tekniikka ei auta, jos energiaa tuhlataan turhaan.

Energiatehokkuus paranee jatkuvasti

Öljylämmitystä käyttävän pientalokannan hiilidioksidi- eli CO2-päästöt tulevat jatkossa pienentymään. Tähän vaikuttaa rakennusten energiatehokkuuden parantuminen, mikä puolestaan johtuu tiukentuvista rakennusmääräyksistä. Samoin siirtyminen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön tulee jatkossa vähentämään öljylämmitteisen kiinteistökannan hiilidioksidipäästöjä.

Öljylämmitys kaiken kaikkiaan kehittyy järjestelmänä jatkuvasti energiataloudellisempaan suuntaan. Energiatehokkuutta lisää esimerkiksi ilmavesilämpöpumppujen ja aurinkolämmön yleistyminen öljyn rinnakkaisenergiana.