oljylammitys-hero-oljylammittajan-arki

Täyttöpaikka kunnossa!

Öljyn täyttöpaikka ja öljysäiliö varusteineen tulee pitää kunnossa läpi vuoden, jotta säiliöauto pääsee tuomaan tilatun lämmitysöljyn esteettä. Tavallisesti kotiin ei tarvitse jäädä päivystämään öljyn tuontia varten.  Silloin on jonkun hyvä olla paikalla, jos kyseessä on ensimmäinen täyttökerta tai jos huoltoliike on käynyt tekemässä kunnostustoimenpiteitä edellisen täyttökerran jälkeen.


Muistilista

  • Kulkureittien tulee olla esteettömät, ajotien aurattu ja hiekoitettu. Säiliöauto tarvitsee noin 3,5 metriä leveän ajoväylän, ja jos tiessä on mutka, on leveyden hyvä olla 5 metriä. Jos pihassa pitää päästä kääntymään ympäri, kääntymistilaa tarvitaan noin 20 metriä.
  • Säiliöauton on päästävä riittävän lähelle säiliön täyttöputkea. Putki on sijoitettava niin, että auton 30-metrinen täyttöletku saadaan vedettyä mahdollisimman suorana. Mikäli täyttöputki on yli 1,5 metrin korkeudessa, on purkupaikalla oltava kaiteellinen purkutaso sekä tukevat, kiinteät portaat.
  • Öljysäiliön ylitäytönestimen tulee olla kunnossa. Yleisimpiä öljysäiliöiden ongelmia ovat ylitäytönestimen puuttuminen, vika täyttöputken liittimessä tai ilmaputken tukos. Vaarana on, että öljyä pääsee maaperään tai talon rakenteisiin. Jos kuljettaja havaitsee vian ylitäytönestimessä, säiliötä ei voida täyttää.
  • Öljysäiliön turvallista täyttöä varten tulisi nykyisin olla käytössä ns. Camlock-liitin. Se ei ole täytön yhteydessä altis tärinälle. Jos tällaista liitintä ei ole, se kannattaa heti hankkia, ja öljypoltinasentaja voi asentaa sen. Aiemmin käytössä olleita vanhoja ns. kynsiliittimiä varten säiliöautoissa on tarvittu muunninkappale. Tämä vanha järjestelmä on kuitenkin altis tärinälle: pahimmassa tapauksessa muunninkappale voi irrota ja syntyy öljyvuotoa.
  • Huolehdi öljysäiliön kunnosta. Säiliön iästä riippuen se on hyvä puhdistuttaa 5−10 vuoden välein, jotta sen pohjalle ei keräänny sakkaa. Lika sekoittuu täytön yhteydessä öljyyn ja aiheuttaa epäpuhdasta palamista.
  • Myös talvikeleillä öljyn purkupaikan on oltava aina kunnossa. Muista lumenluonti täyttöputken ympäristöstä ja katso myös, ettei purkupaikan kohdalla talon katolla ole paljon lunta. Jos lipalla on lumimassaa, voi se säiliöauton käynnistä johtuvan tärinän takia pudota maahan.

Öljyn täyttöpaikka ja öljysäiliö varusteineen kannattaa pitää kunnossa läpi vuoden.

Öljyn täyttöpaikka ja öljysäiliö varusteineen tulee pitää kunnossa läpi vuoden.