Energiatehokkuussopimus - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-energiatehokkuus

Energiatehokkuussopimus

Öljyalan Höylä-sopimus

Vuonna 2017 käynnistynyt neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV jatkaa öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025. Nestemäiseen polttoaineeseen perustuva vesikiertoinen öljylämmitysjärjestelmä on muunneltava ja antaa hyvät mahdollisuudet käyttää rinnalla uusiutuvan energian vaihtoehtoja.

Neuvontaa lämmittäjille

Suomen Lämmitystieto edistää energiatehokkuustavoitteita tuottamalla lämmittäjille tietoa siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, säästää energiaa. Viestiä viedään esimerkiksi öljylämmittäjille postitettavan Lämmöllä-lehden, näiden verkkosivujen ja rakennusmessujen kautta.

Hyvät tulokset öljylämmittäjien ansiota

Energiatehokkuutta edistävä vapaaehtoinen sopimustoiminta on jatkunut jo parikymmentä vuotta.  Sinä aikana on saavutettu merkittävä energiansäästö, kun kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmiä on päivitetty ajan tasalle ja niiden huolloista on huolehdittu ajallaan.

Energiatehokkuutta ovat parantaneet muun muassa kattilanvaihdot ja talojen rakenteisiin tehdyt parannukset. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn vuosikulutus on 2000-luvun aikana pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan.

Vastaus ilmastotavoitteisiin

Energiatehokkuussopimuksilla varmistetaan osaltaan sitä, että Suomessa saavutetaan EU:n asettamat ja kansalliset energiansäästötavoitteet. Näin vastataan osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtyihin kansainvälisiin sitoumuksiin. Euroopassa Höylä-sopimusta on pidetty esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta.