Lämmitysjärjestelmän kunnossapito - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-huolto-ja-kunnostus

Lämmitysjärjestelmän kunnossapito

Ammattilaisen säännöllisesti huoltama lämmitysjärjestelmä on huoleton. Se ei vaadi päivittäisiä, viikoittaisia tai edes kuukausittaisia huoltotoimenpiteitä. Kattila- ja poltinhuollot tuovat aina hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden pidentyneenä käyttöikänä.

Öljypolttimen ja -kattilan huolto on luvanvaraista toimintaa, ja ammattilainen osaa katsoa myös, kannattaako esimerkiksi öljyn rinnalle liitetyn rinnakkaisjärjestelmän toimintaa säätää.

Öljypoltin tulee huoltaa joko 2 vuoden välein tai 5 000 öljylitran kulutuksen jälkeen, kumpi saavutetaan ensiksi. Yli 10 vuotta vanha poltin suositellaan huollettavaksi vuosittain. Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha kattila useammin. Savuhormi on nuohottava kerran vuodessa.

Poltin – yksiputkijärjestelmä

Öljypolttimen huollossa suuttimet vaihdetaan ja liekkivahdit ympäristöineen puhdistetaan. Huollon yhteydessä kannattaa säiliön ja polttimen väliset mahdolliset vanhat kaksiputkijärjestelmät muuttaa turvallisemmiksi yksiputkijärjestelmiksi.

Öljypoltin uusitaan, kun sen toiminnan taso tai ikä sitä edellyttää. Käyttöikä on yleensä 12–15 vuotta.

Kattila

Lämmityskattilan kunnossapitoon kuuluu lämmönsiirtopintojen puhdistus ja kattilan varusteiden katselmus. Kattilan luukkujen tiivisteet, kiinnitysruuvit, varoventtiilit, kuiviinkiehuntaestin ja venttiilien karatiivisteet tarkistetaan. Kattilan keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta.

Automatiikka auttaa

Huollossa lämmitysjärjestelmän lämpö- ja painemittareiden tarkkuus ja toiminta tarkastetaan. Paisunta-astian esipaine ja toimintakunto varmistetaan, samoin sähköisten säätö- ja varolaitteiden.

Ammattilainen voi suositella lämmitysjärjestelmän varustamista automaattisilla säätölaitteilla tai niiden uusimista. Näin järjestelmän hyötysuhde nousee ja energiankulutusta on helpompi seurata.


Öljypoltin tulee huoltaa joko 2 vuoden välein tai 5 000 öljylitran kulutuksen jälkeen, kumpi saavutetaan ensiksi.


Huollata öljylämmitys säännöllisesti. Huollettu järjestelmä on energiatehokas.