Öljyn hinta, verotus - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-kustannukset

Öljyn hinta, verotus

Öljytuotteiden kuten lämmitysöljyn eli kevyen polttoöljyn kuluttajahinnat määräytyvät vapaasti markkinoilla. Kuluttajahinnoissa suuri osa on veroa.  Pitemmälle tulevaisuuteen katsottuna kaikkien energioiden hinnat ovat pikemmin nousu- kuin laskusuunnassa.

Kevyen polttoöljyn hintaan sisältyy polttoainevero, joka on kiinteä euromääräinen vero litraa kohti. Se muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Lisäksi hinnassa on arvonlisävero. Se on 24 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 % kuluttajahinnasta.

Hintaan vaikuttavia tekijöitä

Verottomiin kuluttajahintoihin vaikuttaa kilpailutilanne ja monet muut tekijät. Näitä ovat muun muassa jalostus-, jakelu- ja varastointikustannukset, tukku- ja vähittäisportaan markkinointikulut ja marginaalit.

Hintoihin heijastuvat lisäksi raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden hinta, eri öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen muutokset ja vuodenaikojen mukaan vaihteleva öljytuotteiden kysyntä. Raakaöljyn hinnalle on ominaista, että sen hinta vaihtelee.

Kuluttajahintoihin vaikuttaa merkittävästi myös euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin, joka on öljykaupan valuutta. Euron heikentyminen nostaa raakaöljyn ja öljytuotteiden euromääräistä tuontihintaa. Vastaavasti euron vahvistuminen alentaa dollareissa käytävän öljytuotekaupan tuotteiden tuontihintoja. Näin euron vahvistumisella dollariin nähden on kuluttajahintoihin laskevaa vaikutusta ja euron heikentymisellä dollariin nähden on hintoja nostavaa vaikutusta.

Verot muodostavat merkittävän osan öljytuotteiden hinnasta.