Usein kysytyt kysymykset - Öljylämmitys

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin tehostaa omaa öljylämmitystä ja säästää energiaa ja euroja?

Jos talosi lämmitysjärjestelmä on ikänsä puolesta hyvässä toimintakunnossa, voit ylläpitää järjestelmän tehokkuutta säännöllisellä huollolla: 1) Öljypoltin on hyvä huollattaa vähintään kahden vuoden välein. 2) Nuohoojan käydessä pyydä häntä puhdistamaan myös öljykattila. Vuositasolla öljylämmitysjärjestelmän huolto maksaa muutaman kympin.

Paras keino säästää lämmityskuluissa on tehdä talosta hyvin lämpöä pitävä. Lämmönpitävyyden nosto alkaa siitä, että asiantuntija tekee kuntotarkastuksen, jossa käydään läpi ikkunat, ulko-ovet, seinät, ylä- ja alapohjan eristys, sokkeli, salaojat, savupiippu sekä kattovesien kulkemissuunnat. Sen jälkeen korjataan mahdolliset ongelmat.

Milloin on oikea aika uusia kattila, poltin ja automatiikka?

Viime vuo­sina kattiloiden tuotekehitys on mennyt merkittävästi eteenpäin. Polttimet ovat tehokkaampia ja mahdollistavat öljyn määrän vähentämisen. 25-30-vuotias kattila kannattaa uusia. Näin saa käyttöönsä edisty­nyttä tekniikkaa, joka kestää vuosikymmeniä. Vanha kattila ei mene kaatopaikalle, vaan materiaali jatkaa elämäänsä uusioteräksenä.

Mitä rinnakkaislämmönlähteitä kannattaa harkita öljylämmitykselle?

Öljyn rinnalle sopivat aurinkolämmitys tai ilmavesi­lämpöpumppu. Idea on se, että öljyläm­mityksellä hoidetaan lämmitystä silloin, kun tarvitaan suurta lämmitystehoa, ja leutoina aikoina toimitaan mahdollisim­man pitkälle uusiutuvilla energioilla. Aurinkolämmitys on öljylämmityksen rinnalle usein paras vaihtoehto jo sii­täkin syystä, että se ei itse kuluta juuri­kaan energiaa. Ilma-vesilämpöpumppu­teknologia toimii leudoissa lämpötiloissa (yli -10 C-astetta).

Miten öljylämmitykseen liitetty rinnakkaislämmitysratkaisu vaikuttaa kuluihin ja millä aikajänteellä?

Jos lisäät lämmitysjärjestelmääsi aurinkoläm­mön tai ilmavesilämpöpumpun, pystyt vähentämään käytettyjen öljylitrojen määrää. Toinen säästömomentti riippuu rakennuksen lämmönjaosta. Esimerkiksi aurinkolämpö yhdistettynä vesikiertoiseen lattialämmitykseen voi tuoda jopa 40 prosentin säästön öljyn kulutuksessa.

Perussääntönä on, että mitä enemmän asukkaita, sen suurempi on lisälämmitys­ratkaisun prosentuaalisesti tuoma säästö.

Harkitsen aurinkolämpöjärjestelmän asentamista öljylämmityksen rinnalle. Miten pääsen alkuun?

On tärkeää, että aurinkolämpö liitetään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmän hallitusti. Tarvitset tässä ammattilaisen apua. Ihan ensimmäiseksi otat yhteyttä aurinkolämpöön erikoistuneeseen LVI-suunnittelijaan, joka tarkastaa järjestelmäsi laitteiden kunnon. Hän myös arvioi, onko talosi vesikatto kunnossa ja onko lape sopivasti eteläsuuntaan. Tarkastukseen kuuluu myös kattilan ja polttimen katselmus – näin saat tietää sekä olemassa olevan järjestelmäsi kunnon että sen, kannattaako sinun talosi tilanteessa ottaa sen rinnalle aurinkolämpö. Suunnittelija osaa myös sanoa, jos aurinkolämmön asentaminen ei ole juuri sinun tarpeisiisi paras ratkaisu.

Suomihan on arktinen maa, paljonko täällä saadaan auringosta energiaa?

Ulkoilman lämpötilalla ei ole merkitystä, kunhan aurinko paistaa. Saamme vuodessa auringonpaistetta vain 6 % vähemmän kuin vaikkapa Saksassa, missä aurinkoenergiaa hyödynnetään paljonkin. Kahdeksana kuukautena vuodessa auringon energiaa voidaan hyö­dyntää tehokkaasti lämmityksessä, lämpimän käyttöveden tuottamisessa ja mukavuuslattialämmityksessä. Mitä isompi perhe ja suurempi käyttöveden kulutus, sitä suurempi hyöty aurinko­energiasta saadaan.

Miksi aurinkolämmitys ei aina toimi optimaalisesti, vaan lämmitys toimii öljyllä auringonpaisteesta huolimatta?
Vali­tettavasti aika usein aurinkolämmityksen käyttöönotto on hoidettu huolimattomas­ti. Tavallinen virhe on se, että aurinkoke­räinten kokonaispinta-ala on liian pieni. Pientaloon tarvitaan keräimiä 8–15 m². Jos niitä ei voi suunnata optimaalisesti etelään tai hiukan etelästä iltapäiväau­ringon suuntaan, on keräinpinta-alaa kasvatettava. Myös asennuksissa voi olla puutteita: kytkennät on tehty virheellisesti tai automaatio on jätetty kokonaan virittämättä asetusarvoihin.

Mikä on ilmavesilämpöpumppu?

On olemassa maalämpöpumppuja, ilmalämpöpumppuja sekä ilmavesilämpöpumppuja. Maalämpöpumpun käyt­töönotto vaatii porakaivojen ja lämmön­keruupiirien rakentamisen. Ilmalämpöpumppu toimii ilmasta ilmaan -periaatteella eikä sen toimintakyky öljylämmityksen rinnalla ole riittävä. Kun öljylämmityksen rinnalle kaivataan helppoa ja kustannustehokasta lisäläm­mönlähdettä, ilmavesilämpöpumppu on järkevin ratkaisu. Ilmavesilämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin. Pumpun toiminta katkeaa automaatti­sesti, kun ulkolämpötila laskee esimer­kiksi asetuksena olevan alle -15 C-asteen. Lämpöpumpun toi­minnan aikana öljypoltin voi olla myös pois kytkettynä, jos niin halutaan. Pitää kuitenkin muistaa, että ilman öl­jypoltinta lämpimän käyttöveden läm­pötila ei välttämättä nouse yli +55 C-asteen. Veden riittävän korkea lämpötila on tärkeä legionella-bakteerien kurissapitämiseksi.

Millainen työ on ilmavesilämpöpumpun asennus olemassa olevan lämmitysjärjestelmän oheen?

Kyseessä on aina LVI-alan ammattilaisen työ. Ennen käytännön toimenpiteitä LVI-suunnit­telija laatii suunnitelmapiirustukset huomioon ottaen asukkaan tarpeet ja nykyiset laitteistot. Samalla on hyvä tarkistuttaa, että öljykattila, poltin ja säiliö ovat kunnossa ja että lämpökeskuksessa on riittävästi tilaa mahdolliselle varaajalle. Kun piirus­tukset on laadittu, on vuorossa tarjousten pyytäminen LVI-alan liikkeistä. Suunnittelija auttaa tässäkin, ja kannattaa muistaa, että halvin tarjous ei välttä­mättä ole edullisin.

LVI-ammattilainen asentaa pumpun ulkoyksikön talon ulkoseinälle sopivaan paikkaan, lämpökeskuksen lähelle. Pumppu voidaan ”piilottaa” verhoile­malla se ulkoseinän materiaalilla. Tä­män lisäksi lämpökeskukseen asennetaan pieni lämmönsiirrin (tarvittaessa) sekä lämminvesi­varaaja (tarvittaessa). Ennen loppulaskun maksamis­ta on huolehdittava siitä, että LVI-yritys tekee myös tarvittavat säädöt ja virityk­set laitteistoihin.

Miten öljylämmityksen kustannukset suhteutuvat muiden lämmitysratkaisujen kustannuksiin?

Suomessa pientalot lämpiävät suosituimmuusjärjestyksessä sähköllä, öljyllä ja puulla. Rakennus kuluttaa yhtä paljon energiaa, olipa lämmönlähde mikä tahansa. Öljylämmitys on 10 vuoden ikäisen kattilan, öljypolttimen ja automaation kanssa kilpailukykyinen valinta. Sähkö suorana tai varaavana on hieman kalliimpi ratkaisu. Klapi­lämmityksen hinta vuositasolla on alhai­sempi, mutta toisaalta lämmityksen eteen joutuu näkemään päivittäin vaivaa.

Miten voin varautua siihen, jos sähköt katkeavat esim. myrskysäällä?

Kannattaa hankkia aggregaatti, joka tuottaa sähköä esimerkiksi bensiini- tai dieselmoottorin avulla. Aggregaatti pystyy tuottamaan helposti sen verran sähköä, että tärkeimmät sähkölaitteet kuten öljypoltin, pumput ja automatiikka toimivat normaalisti myös sähkökatkon aikana. Näin koti ja käyttövesi pysyvät lämpiminä.

Aggregaatti koostuu liitäntälaitteesta ja itse varavirtalaitteesta. Jos sähkönsyöttö valtakunnanverkosta katkeaa, liitäntälaite aloittaa automaattisesti akkujen varastoiman virran purkamisen invertteriä pitkin. Kun katko on ohi, varavirtalaite menee stand by -tilaan ja sähkönotto jatkuu normaalisti. Aggregaatin asennuksen saa tehdä vain sähköasennusoikeudet omaavan yrityksen sähkömies.

Paljonko öljylämmitteisiä pientaloja on?

Suomessa on arviolta noin 128 000 öljylämmitteistä pientaloa (Rakennustutkimus RTS Oy, 2022).

Millaisia ovat öljylämmityksen ympäristövaikutukset?

Öljylämmitys on ympäristövaikutuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Sen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Hiilidioksidipäästöt putoavat reilusti, kun rinnakkaislämmityksen käyttö öljylämmityksen rinnalla yleistyy koko ajan. Lisäksi 1.1.2021 alkaen on öljylämmittäjille ollut tarjolla myös uusiutuvaa lämmitysöljyä . Öljylämmittäjä pystyy hyvin tekemään oman osansa ilmastotalkoissa.