Öljylämmityksen ympäristövaikutukset - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-ymparisto

Öljylämmityksen ympäristövaikutukset

Ympäristökysymykset puhuttavat nykyisin myös omakotiasujaa. Asumisesta aiheutuu aina päästöjä, olipa lämmitysmuoto mikä tahansa. Moderni öljylämmitys pärjää varsin hyvin ympäristövaikutusten vertailussa, vaikka usein toisin luullaan.

Nykyaikainen öljykattila käyttää energiaa tehokkaasti: se tuottaa lämpöä jopa 95 %:n hyötysuhteella. Tämä merkitsee pienempiä päästöjä.

Päästöt

Öljylämmityksen päästöt ovat osapuilleen samalla tasolla kuin kaukolämmön, typen oksidien ja hiukkaspäästöjen osalta jopa alhaisemmat.

Öljylämmityksen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitystapaan verrattuna pienemmät.

Aurinkolämmön käyttö öljylämmityksen rinnalla pudottaa öljylämmityksen hiilidioksidipäästöjä. Lämmitysöljyn ollessa uusiutuvaa lämmitysöljyä hiilidioksidipäästöt vähenevät n. 90 prosenttia.

Lämmitysöljy on pitkään ollut hyvin vähärikkistä, ja nykyisin käytössä on rikitön kevyt polttoöljy (POK). Se soveltuu myös kaikkein kehittyneimpien lämmityskattiloiden (kondenssikattiloiden) polttoaineeksi.

Öljylämmityksen osuus energiankulutuksessa

Nykyisin öljylämmitteisiä pientaloja arvioidaan olevan noin 128 000 (Rakennustutkimus RTS Oy, 2022). Niiden lämmitysöljyn kulutus on n. 300 miljoonaa litraa vuodessa. Tämä on 1,5 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta.

Vastaavasti pientalojen öljylämmityksen aiheuttamat fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat noin 2 % Suomen kokonaispäästöistä. Esimerkiksi yksi metalliteollisuuden suuri tuotantolaitos kuluttaa energiaa kaksin verroin siihen nähden kuin koko maan öljylämmitteiset pientalot yhteensä.

Öljylämmityksen ympäristövaikutukset

Nykyaikainen öljykattila käyttää energiaa tehokkaasti – se tuottaa lämpöä jopa 95 %:n hyötysuhteella.