Kehittyvä öljylämmitys - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-nykyaikainen-oljylammitys

Kehittyvä öljylämmitys

Öljylämmityksessä on tehty vuosien varrella paljon innovaatioita, ja öljylämmityksen energiatehokkuus on tänään erinomainen. Öljy- ja energiayhtiöt ja laitevalmistajat ovat tuoneet markkinoille ratkaisuja, jotka täyttävät muun muassa kiristyneet ympäristö- ja tehokkuusvaatimukset.

Nykykattiloiden hyötysuhde on jo noin 95 %. Kondenssikattiloiden laskennallinen hyötysuhde ylittää 100 %, koska kondenssikattilat ottavat talteen öljyn palamisessa ja palamisilman kosteudesta syntyvän vesihöyryn ja käyttävät sen hyödyksi osana lämmitystä.

Öljyn rinnalle uusiutuvaa energiaa

Suomessakin koko ajan yleistyvä hybridilämmitys eli uusiutuvien energioiden yhdistäminen öljyn rinnalle on kannattava tutun ja uuden liitto. Öljylämmityksen rinnalle soveltuvat esimerkiksi puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilmavesilämpöpumppu. 

Hybridilämmitys tarjoaa mahdollisuuden vuodenaikalämmitykseen: öljy lämmittää kylmimpinä kuukausina, uusiutuvaa energiaa voi hyödyntää muulloin.

Hybridijärjestelmissä uusinta on esimerkiksi öljyn ja lämpöpumpputekniikan yhdistäminen. Alan messuilla on esitelty kondenssikattila-aurinkolämpöyhdistelmiä sekä ilmavesilämpöpumppuja, joihin on integroitu öljykattila polttimineen. Modulaarisia polttimia voidaan ajaa koko ajan todellisen tarpeen teholla päällä-pois -systeemin sijaan.

Lämmitysöljykin voi olla täysin uusiutuvaa

Neste toi 1.1.2021 markkinoille 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoöljyn. Tuote on saatavilla lämmityskäyttöön koko maassa. Uusiutuva lämmitysöljy tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tulevaisuudessa uusiutuva lämmitysöljy korvaa fossiilisen polttoöljyn kiinteistö kohtaisessa kattilalämmityksessä.