Lämmitysjärjestelmän huolto - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-oljylammittajan-arki

Lämmitysjärjestelmän huolto

Hyvin hoidettu öljylämmitysjärjestelmä toimii luotettavasti ja taloudellisesti. Laitteet – kattila ja öljypoltin – tulisi puhdistaa 1–2 vuoden välein, jottei nokea ja muita palamisjätteitä kerry tulipesän ja suuttimien pinnoille. Puhdistetut laitteet takaavat puhtaan palamistuloksen, jolloin saman lämmön tuottamiseen menee vähemmän energiaa.

Poltin, kattila

Öljypoltin tulee huoltaa joko 2 vuoden välein tai 5 000 öljylitran kulutuksen jälkeen riippuen siitä, kumpi rajapyykki saavutetaan ensiksi. Kattila puhdistetaan kerran vuodessa; vanha kattila useammin. Savuhormi on nuohottava kerran vuodessa.

Ammattilaiset suorittavat normaalit huoltotoimenpiteet kuten kattilanpuhdistukset ja nuohoukset sekä poltinhuollot. Kattilanpuhdistus, poltinhuolto ja hyötysuhdemittaus kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Öljylämmityslaitteiston huollon yhteyteen voi nykyisin tilata halutessaan kattilatarkastuksen, josta saa lämmityksen energiatehokkuudesta kertovan tarkastuspöytäkirjan.

Öljysäiliö

Öljysäiliön tarkastuksista saa tietoa esim. omasta kunnasta. Tarkastus kannattaa tilata tarkastusliikkeeltä aina, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta. Omistaja vastaa siitä, että säiliö on kunnossa.

Öljysäiliön puhdistaminen aika ajoin on tärkeää, sillä myös säiliöön kerääntyy ajan mittaan epäpuhtauksia, jotka helposti sekoittuvat öljyn joukkoon säiliön täytön yhteydessä.


Huollata öljylämmitys säännöllisesti. Huollettu järjestelmä on energiatehokas.