Uusiutuva lämmitysöljy - Öljylämmitys

Uusiutuva lämmitysöljy

Uusiutuva lämmitysöljy on ekologinen ja taloudellinen valinta

Öljylämmitys on pitkään ollut suosittu lämmitysmuoto Suomessa sen tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta. Vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttöä pyritään vähentämään, ei tämä tarkoita öljylämmityksen loppua. Uusiutuva lämmitysöljy tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon, joka vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja on samalla taloudellisesti järkevä ratkaisu.

Mikä on uusiutuva lämmitysöljy?

Uusiutuva lämmitysöljy valmistetaan kasviöljystä sekä vastuullisesti tuotetuista jäte- ja tähderaaka-aineista. Tämä biopohjainen polttoaine ei sisällä lainkaan fossiilisia raaka-aineita, joten sen käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät verrattuna perinteiseen lämmitysöljyyn. Uusiutuvan lämmitysöljyn käytön myötä lämmityksen hiilijalanjälki pienenee jopa 90 prosenttia tuotteen koko elinkaaren ajalta tarkasteltuna​.

Uusiutuvan lämmitysöljyn edut

  1. Ympäristöystävällisyys: Uusiutuva lämmitysöljy palaa puhtaammin kuin perinteinen lämmitysöljy, mikä vähentää nokeutumista ja näin ollen kattilan puhdistustarvetta. Tämä tarkoittaa, että polttoainetta kuluu vähemmän ja lämmitys on energiatehokkaampaa.
  2. Taloudellisuus: Vaikka uusiutuva lämmitysöljy on hieman kalliimpaa kuin perinteinen lämmitysöljy, sen puhtaampi palaminen ja vähäisempi huoltotarve tuovat säästöjä pitkällä aikavälillä. Lisäksi siirtyminen uusiutuvaan lämmitysöljyyn ei vaadi suuria investointeja: usein riittää pienet säädöt tai osien vaihto nykyisessä lämmitysjärjestelmässä​.
  3. Helppo käyttöönotto: Suositus on, että fossiilinen lämmitysöljy käytetään loppuun ennen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönottoa ja että öljysäiliö puhdistetaan ennen tätä. Uudemmat polttimet toimivat jo valmiiksi uusiutuvalla lämmitysöljyllä, ja vanhempiin polttimiin voi tarvittaessa vaihtaa liekintunnistimen

Hybridilämmitys

Hybridilämmityksessä yhdistetään uusiutuva lämmitysöljy muihin lämmitysmuotoihin, kuten lämpöpumppuun. Tämä vähentää öljyn kulutusta merkittävästi ja tuo taloudellisia säästöjä. Hybridilämmitys on tehokas tapa hyödyntää eri lämmitysmuotojen parhaat puolet, jolloin voidaan valita edullisin ja energiatehokkain vaihtoehto kulloisenkin tarpeen mukaan​.

Yhteenveto

Uusiutuva lämmitysöljy tarjoaa ekologisen ja taloudellisen ratkaisun öljylämmityksen käyttäjille. Se vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, on helppo ottaa käyttöön ja tuo pitkällä aikavälillä säästöjä. Öljylämmitys säilyy jatkossakin varteenotettavana lämmitysmuotona erityisesti kovilla pakkasilla, ja uusiutuva lämmitysöljy tekee siitä entistäkin ympäristöystävällisemmän ja tehokkaamman.