Öljysäiliön kunnossapito - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-huolto-ja-kunnostus

Öljysäiliön kunnossapito

Öljysäiliön ja siihen liittyvien varusteiden kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta. Säiliö on hyvä puhdistuttaa ja tarkastuttaa tietyin väliajoin. Katso säiliövideo sivun lopussa!

Tarkastus kannattaa tilata Tukesin hyväksymältä tarkastusliikkeeltä aina, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta. Omistaja vastaa siitä, että säiliö on kunnossa.

Jos säiliö on otettu käyttöön jo 1970-luvulla tai aiemmin, on kaikissa tapauksissa turvallisempaa vaihtaa se kokonaan uuteen kuin korjata.

Tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin ja ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua ensimmäisestä tarkastamisesta, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksen luokitus kertoo tilanteen

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Kaiken tyyppiset säiliöt kannattaa tarkastuttaa

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta tietyn ajan kuluttua asennuksesta.

Toimiihan säiliösi ylitäytönestin?

Elektronisesti toimiva ylitäytönestin sulkee öljyn tulon öljysäiliöön automaattisesti, kun säiliö on täyttynyt. Ylitäytönestimet tulivat pakollisiksi 1970-luvulla sekä vanhoihin että uusiin säiliöihin. Sen jälkeen valmistettuihin öljysäiliöihin ylitäytönestin kuuluu vakiovarusteena. Ylitäytönestimen toimivuus tulee tarkistaa aika ajoin.

Ylitäytönesto koostuu säiliössä olevasta anturista täyttöpaikalla olevine pistokkeineen. Säiliöautossa on puolestaan sulkulaitteisto liitäntäjohtoineen. Kun öljyn pinta kiinteistön säiliössä nousee anturissa olevan tuntoelimen tasolle, saa auton sulkulaitteisto viestin tästä, öljyn pumppaus pysähtyy ja säiliöauton öljyputken venttiilit sulkeutuvat.

Käytöstä poistettuja säiliöitä ei koskaan uusiokäyttöön!

Turvallisuussyistä muovisia, jo kerran käytöstä poistettuja sisäsäiliöitä ei koskaan tule asentaa uudestaan toiseen öljylämmitystaloon. Säiliöille alun perin annettu tyyppihyväksyntä ei ole voimassa tällaisissa tapauksissa.


MUISTA!
Öljylämmitystalon ostajan kannattaa aina selvittää lämmitysöljysäiliön ja siihen liittyvien laitteiden kunto ennen kaupantekoa, varsinkin jos säiliö on vanha eli asennettu ennen 1980-lukua. Talon omistaja on aina vastuussa öljysäiliön kunnosta.


Anna ammattilaisen tarkastaa öljysäiliösi. Huollettu säiliö on turvallinen säiliö.

nokkavipuliitin

Säiliön täyttöliittimen pitää pientalossa olla turvallisuussyistä 2 tuuman nokkavipuliitin. Lämmitysöljyä ei enää 30.6.2018 jälkeen toimiteta vanhoilla sakaraliittimillä oleviin täyttöyhteisiin.