Lämmitysärjestelmän saneeraus - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-huolto-ja-kunnostus

Lämmitysärjestelmän saneeraus

Öljylämmitysjärjestelmä on teknisesti erittäin pitkäikäinen, mutta toimivakin järjestelmä kannattaa saneerata ajoissa.  Kattilan saneerausta kannattaa ruveta suunnittelemaan, kun kattila on 25–30 vuotta vanha. Polttimen uusimisikä on noin 10–15 vuotta.

Elinkaarensa päähän ehtineen öljylämmityksen uudistaminen tuo säästöjä ja varmuuden siitä, että järjestelmä toimii, kuten sen pitääkin. Kattilan hyötysuhde voi uusittaessa parantua jopa kymmeniä prosentteja. Lämmityskustannukset alentuvat saman verran. Uusi kattila merkitsee myös pienempiä päästöjä.

Usein saneerauksessa vaihdetaan kattila ja poltin sekä lämmityksen säätöautomatiikka. Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata remonttia. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, mutta korjaussuunnitelma on aina talokohtainen.

Merkkejä saneeraustarpeesta

Kattilan tulosta saneerausikään kertoo selvimmin suurelta tuntuva öljyn kulutus. Merkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä lämpimän käyttöveden riittämättömyys. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti.

Järjestelmän saneerauksessa kannattaa ottaa lähtökohdaksi rakennus, sen asukkaat ja heidän arvostuksensa. Jos talous ja sen kulutus on pieni, voi pelkkä öljylämmitys edelleen olla paras vaihtoehto. Öljylämmityksen täydentäminen aurinkolämmöllä tai ilma-vesilämpöpumpulla tuo hyötyjä, jos kulutus on runsaampaa.

Öljylämmityksen vaivattomuus ja luotettavuus on monille tärkeä valintakriteeri. Tutkimusten mukaan öljylämmittäjät ovat keskimääräistä tyytyväisempiä omaan lämmitysjärjestelmäänsä.

Hallittu uudistus kannattaa

Lämmitysjärjestelmän hallittu saneeraus on aina edullisempi kuin pakon edessä tehty. Kattilasaneeraus aloitetaan yhteydenotolla LVI-asennusliikkeeseen, joka arvioi tilanteen. Usein jo kattilahuollot tekevä ammattilainen osaa antaa neuvoja.

Kattilan vaihto sujuu päivässä, joten se voidaan tehdä myös lämmityskaudella. Jos öljyn rinnalle kytketään aurinkolämpöjärjestelmä, on aina syytä käyttää apuna suunnittelijaa. Tällaisen saneerauksen kesto on 2−3 työpäivää.


Kattila on öljylämmityksen sydän. Milloin on kattilanvaihdon aika?