Öljylämmityksen käyttökustannukset - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-kustannukset

Öljylämmityksen käyttökustannukset

Öljylämmitys on kustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Pientalossa öljylämmittäjän energialasku on osapuilleen samaa tasoa kuin keskimääräisessä kaukolämpötalossa, joskin kaukolämmön kustannuksissa on luonnollisesti energiayhtiökohtaisia eroja eri puolilla maata. Sähkölämmitykseen verrattuna öljylämmitys on ollut jo usean vuoden ajan edullisempi lämmitysmuoto, kun energialasku sitä ennen oli pitkään suunnilleen samalla tasolla.

Lämmitysöljyn hinnalle ovat tyypillisiä ajoittain nopeatkin hinnanmuutokset. Ne johtuvat monista muuttuvista tekijöistä, muun muassa raakaöljyn hinnan, öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnan ja valuuttakurssien muutoksista. Suomessa kuluttajahinnat määräytyvät vapaasti markkinoilla, joten myös paikallinen kilpailu vaikuttaa hintaan. Suuri osa kuluttajahinnasta on veroa.

Rinnakkaislämmitys pienentää laskua

Öljylämmittäjä voi pienentää ostoenergian osuutta ja kustannuksia hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa öljylämmityksen rinnalla. Suurimmat säästöt saavutetaan sellaisilla rinnakkaisjärjestelmillä, joiden itsensä tarvitsema ostoenergian määrä on vähäisin.

Hankintakustannus edullinen verrattuna moneen

Öljylämmityksen hintakilpailukykyisyyttä auttaa myös se, että se on hankintakustannuksiltaan moneen muuhun lämmitysmuotoon nähden edullinen. Lisäksi öljylämmityslaitteiston elinkaari on erittäin pitkä, 25–30 vuotta.