Hybridilämmitys - Öljylämmitys

Hybridilämmitys

Mitä hybridilämmitys tarkoittaa?

Hybridi- eli yhdistelmälämmitys tarkoittaa lämmitysjärjestelmää, jossa erilaiset lämmitysmuodot toimivat rinnakkain. Öljy- tai kaasulämmitys voi olla esimerkiksi lämpöpumppuun yhdistettynä. Sen lisäksi rinnalla voi olla myös esimerkiksi aurinkokeräimet tai -paneelit, varaava takka ja niin edelleen. Eli hybridilämmitys voi koostua kahdesta tai useammasta eri lämmitysjärjestelmästä.

Kun talon öljy- tai kaasulämmitys kulkee käsi kädessä esimerkiksi lämpöpumpun kanssa, järjestelmää kutsutaan hybridilämmitykseksi. Kyseessä on sekä tehokas, että oikein toteutettuna ympäristöystävällinen, jopa päästötön valinta kodin lämmitysjärjestelmäksi. Pitkällä tähtäimellä lämpöpumppu on ekologinen lämmitystapa, joka alentaa kustannuksia, ja öljykattilassa käytettävän öljyn voi oikeilla säädöillä vaihtaa nykyaikaiseen, uusiutuvaan lämmitysöljyyn.

Nykyaikaisilla lämpöpumppujärjestelmillä ja lämmitysjärjestelmän ohjausyksiköillä voidaan automaattisesti valita kulloinkin järkevin ja taloudellisin vaihtoehto lämmitykselle ja käyttöveden lämmitykselle. Automatiikka tekee valinnan kuluttajan puolesta. Se osaa hakea suoraan esimerkiksi pörssisähkön tuntihinnan tai järjestelmään voi syöttää oman sähkösopimuksensa tiedot sekä tilaamansa lämmitysöljyn hinnan. Järjestelmä mittaa ulkolämpötilan sekä laskee tehokkaimman ja edullisimman tavan sen mukaan, minkä kuluttaja on asettanut toivomalleen huoneenlämmölle. Uusimmissa järjestelmissä on mukana jo myös tekoälyä, mikä lisää lämmityksen tehokkuutta entisestään.

Kaksoispesäkattilat osana hybridilämmitystä

Kaksoispesäkattilat ovat erinomainen lisä hybridilämmitykseen. Kaksoispesäkattilassa on kaksi erillistä pesää, mikä mahdollistaa sekä öljyn että puun polton samassa kattilassa ilman, että polttoaineet likaavat toisiaan. Tämä yhdistää modernin polttotekniikan ja korkean hyötysuhteen, tarjoten edullista energiaa suuriin ja haastaviinkin lämmityskohteisiin. Kaksoispesäkattila on erityisen hyödyllinen kohteissa, joissa on käytettävissä omaa puuta, mikä tekee siitä taloudellisesti houkuttelevan ratkaisun. Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula korostaa, että kaksoispesäkattila on edullinen ja toimiva ratkaisu, joka lisää hybridilämmityksen monipuolisuutta ja kustannustehokkuutta. Tämä järjestelmä antaa kuluttajalle mahdollisuuden hyödyntää sekä uusiutuvaa lämmitysöljyä että omaa puuta, mikä tuo joustavuutta ja säästöjä lämmitykseen.

Hybridijärjestelmä on investointi, jota ei vaihdeta vuosittain. Kun järjestelmä kerran asennetaan, sen on tarkoitus kestää käyttöä vuosikymmenien ajan.

Öljy- tai kaasulämmitys lämpöpumppuun yhdistettynä

Kun kodin lämmitysjärjestelmästä tehdään energiankäytön kannalta tehokkaampaa, voidaan päästä noin 30 % säästöön päästöissä. Pienilläkin muutoksilla voi kaiken kaikkiaan olla suuri vaikutus. Kun käyttöön otetaan lisäksi hybridijärjestelmä, jossa öljy- tai kaasulämmityksen rinnalla on uusiutuvaa energiaa käyttävä lämpöpumppu, päästöt putoavat jo 70–80 % alkuperäiseen verrattuna. Myös öljyn valinnalla on suuri merkitys päästöjen kannalta. Uusiutuvalla lämmitysöljyllä on mahdollista saavuttaa täysin päästötön kodin lämmitysjärjestelmä.