Öljy on tehokasta energiaa - Öljylämmitys
oljylammitys-hero-energiatehokkuus

Öljy on tehokasta energiaa

Öljy on erittäin tiiviiseen muotoon pakattua, helposti kuljetettavaa ja helposti varastoitavaa energiaa. Öljylämmityksen päästöt ovat lisäksi pienemmät, kuin yleensä kuvitellaan.

Kevyt polttoöljy palaa puhtaasti ja se sisältää paljon energiaa. Polttoöljyn lämpöarvo on korkea ja se palaa öljypolttimessa hyvällä hyötysuhteella.

Nykyaikaiset öljykattilat hyödyntävät 92–95 % polttoöljyn energiasta. Puhdas ja korkealla hyötysuhteella tapahtuva palaminen merkitsee myös pienempiä päästöjä. Puhdas palaminen myös vähentää lämmityslaitteiston huollon tarvetta.


Öljyn tehokkuudesta lämmönlähteenä kertoo se, että 1 000 öljylitran korvaaminen vaatii

  • 11–12 m3 puuhaketta
  • 2 150 kg puupellettejä
  • 5,8 pino-m3 koivuhalkoja
  • 10 000 kWh sähköä

Öljy on tehokas energiapaketti. Öljylitrasta irtoaa yllättävä määrä lämpöä