Usein kysyttyä

Miten voin varautua siihen, jos sähköt katkeavat esim. myrskysäällä?

Kannattaa hankkia aggregaatti, joka tuottaa sähköä esimerkiksi bensiini- tai dieselmoottorin avulla. Aggregaatti pystyy tuottamaan helposti sen verran sähköä, että tärkeimmät sähkölaitteet kuten öljypoltin, pumput ja automatiikka toimivat normaalisti myös sähkökatkon aikana. Näin koti ja käyttövesi pysyvät lämpiminä.

Aggregaatti koostuu liitäntälaitteesta ja itse varavirtalaitteesta. Jos sähkönsyöttö valtakunnanverkosta katkeaa, liitäntälaite aloittaa automaattisesti akkujen varastoiman virran purkamisen invertteriä pitkin. Kun katko on ohi, varavirtalaite menee stand by -tilaan ja sähkönotto jatkuu normaalisti. Aggregaatin asennuksen saa tehdä vain sähköasennusoikeudet omaavan yrityksen sähkömies.

Paljonko öljylämmitteisiä pientaloja on?

Suomessa on arviolta noin 190 000 öljylämmitteistä pientaloa.

Millaisia ovat öljylämmityksen ympäristövaikutukset?

Öljylämmitys on ympäristövaikutuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Sen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Hiilidioksidipäästöt putoavat reilusti, kun rinnakkaislämmityksen käyttö öljylämmityksen rinnalla yleistyy koko ajan ja lämmitysöljyssä on tulevaisuudessa myös biopolttoöljyä. Öljylämmittäjä pystyy hyvin tekemään oman osansa ilmastotalkoissa.

Sivut