Öljylämmityksestä pakolla luopuminen ajaisi öljylämmittäjät ahtaalle - Öljylämmitys

Öljylämmityksestä pakolla luopuminen ajaisi öljylämmittäjät ahtaalle

Ollaan talvessa ja lämmityskausi on kiivaimmillaan. Öljylämmittäjät ovat olleet huolestuneita hallitusohjelman esityksestä, jossa tavoitteena on asteittain luopua öljyn käytöstä lämmityksessä 2030-luvun alkuun mennessä. Tiukka aikataulu aiheuttaa kohtuuttoman paineen öljylämmittäjille, joista enemmistö on eläkeikäisiä. Monella varat eivät tule riittämään vaadittuun remonttiin.
Lämmitysmuodon vaihto maksaa 10 000–20 000 euroa. Hintaan vaikuttavat muun muassa talon ikä ja koko sekä se, mihin lämmitysmuotoon siirrytään. Eläkeläisellä energiaremontin kulut saattavat vastata enimmällään lähes vuoden tuloja. Kohtuullisempi tapa vähentää öljylämmityksen ympäristövaikutuksia on biopolttoöljyn saatavuuden parantaminen ja öljy-hybridilämmitysjärjestelmien määrän lisääminen. Näitä molempia edistävät Höylä IV -energiatehokkuussopimus.

Lämmöllä-lehti ehdottaa, että öljylämmityksestä luopumisen pakosta luovutaan yksityisten asunnonomistajien osalta. Öljylämmitettävien talojen kanta pienenee jatkuvasti vapaa- ja markkinaehtoisesti, esimerkiksi silloin, kun kiinteistöt vaihtavat omistajaa. Lisäksi öljylämmittäjistä n. 20 prosenttia suunnittelee jo muutoinkin rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän hankintaa. Siksi öljylämmityksestä luopumisen pakon sijaan energia-avustuksia tulisi jatkossa kohdistaa öljylämmityksen muuntamiseksi hybridilämmitykseksi.

Pientalojen öljylämmityksen aiheuttama hiilidioksidipäästö on 2 prosenttia Suomen fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Koska Suomi on pakkasmaa, jokin lämmitysjärjestelmä tarvitaan joka tapauksessa. Päästöt eivät tässä tapauksessa nollaannu, vaikka öljylämmitys poistettaisiin joka torpasta.

Helmikuusta 2020 alkaen pientalojen omistajilla on mahdollisuus hakea energia-avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta. ARA myöntää avustusta korjauksiin, joilla parannetaan pientalon energiatehokkuutta. Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon. Avustuksen enimmäismäärät ovat 4 000–6 000 euroa asuntoa kohden. Energia-avustusta on budjetoitu kaikkiaan 100 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.

Ennen kuin innostut enemmän ”ilmaisesta rahasta” käy tutustumassa ARA:n verkkosivuilla henkilöasiakkaiden hakuohjeeseen energia-avustuksesta. Selvitä kiinteistösi energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Teetätä asiantuntijalla laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Huomioithan lisäksi, että saadessasi energia-avustusta korjaushankkeeseesi, et verottajan ohjeistuksen mukaan voi saada siihen kotitalousvähennystä. Sitten vaan helmikuussa hakemus vetämään!

Hyvää vuotta 2020!

Eero Otronen
eero.otronen@ley.fi

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 1/2020.