Tunnethan öljysäiliötäsi koskevat määräykset?

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi on alkamassa, sillä valtaosa tarkastuksista tehdään touko-syyskuussa. Tarkastuksia tekevät niihin erikoistuneet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet. Öljysäiliön omistajien kannattaa tuntea säiliötarkastuksia koskevat määräykset ja ottaa niistä tarvittaessa selvää, muistutetaan Suomen Lämmitystiedosta.

-Kaikki öljysäiliöiden omistajat eivät välttämättä muista tai tiedä säiliöiden tarkastuksia koskevia määräyksiä. Niistä kannattaa ottaa selvää, koska öljysäiliön omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, painottaa erityisasiantuntija Eero Otronen Suomen Lämmitystiedosta. Säiliötarkastus kannattaa tilata tarkastusliikkeeltä aina siinä tapauksessa, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta.

Neuvoja oppaista ja viranomaisilta

Neuvoja saa esimerkiksi Suomen Lämmitystiedon esitteestä ”Huolehdi öljysäiliöstäsi kuin kodistasi”. Sen voi tulostaa öljylämmittäjien neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi kohdasta Julkaisut. Maksuttoman esitteen voi myös tilata sivujen kautta tai soittamalla puh. 010 617 7410.

Neuvoja voi kysellä myös oman kunnan pelastusviranomaisilta. Monissa kunnissa säiliöasioista kerrotaan verkkosivuilla. Tietoa löytyy lisäksi Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Pätevien säiliötarkastajien yhteystietoja saa Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.ley.fi kohdasta Urakoitsijahaku.

Tarkastuksista säännökset

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin, ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta tietyn ajan kuluttua asennuksesta. Myös Suomen Lämmitystieto suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellareissa sijaitsevien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.