Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (2) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Lämmitysöljylaadut

Lämmitysöljyjä on erilaisia, mm. kesälaatua ja talvilaatua. Kesälaatuista polttoöljyä voidaan käyttää yleensä ympäri vuoden, jos säiliö on sijoitettu sisälle rakennukseen tai maan alle niin, ettei öljyn lämpötila säiliössä tai putkistossa laske nollan alapuolelle. Talvilaatuista polttoöljyä käytetään talvisin, jos öljysäiliö on sijoitettu ulos tai se on muuten alttiina pakkaselle. Lämmitysöljyä markkinoivat yhtiöt neuvovat asiakkaita öljylaaduista, ja tietoa löytyy myös yhtiöiden verkkosivuilta.

Lämmönsäätölaitteisto (-automatiikka)

Säätölaitteet ohjaavat menoveden lämpötilaa ulkoilman lämpötilan, sisäilman lämpötilan tai molempien mukaan.  Huonekohtaisesti lämpötilaa voidaan ohjata pattereiden termostaattiventtiileillä tai lattialämmitysjärjestelmän huonetermostaatein, jotka ottavat huomioon mm. auringon säteilyn, valaistuksen, kodinkoneiden ja ihmisten tuottaman lämmön.