Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (2) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Hybridilämmitys

Kahden tai useamman eri energialähteen yhdistelmälämmitys, jossa eri energiamuotoja hyödynnetään lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa vuorotellen eri vuodenaikoina.

Höylä IV -energiatehokkuussopimus

Energiatehokkuus auttaa vähentämään päästöjä ja vastamaan muihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Öljyalalla energiatehokkuussopimuksilla on pitkät perinteet. Höylä I kattoi vuodet 1997-2001, Höylä II vuodet 2002-2007 ja Höylä III vuodet 2008-2016. Höylä IV on solmittu vuosiksi 2017-2025. Tavoitteena on mm., että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025. Höylä-sopimusten aikana energiatehokkuuden paraneminen on pienentänyt lämmitysöljyn kulutusta jo merkittävästi. Höylä-sopimuksen osapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto, Lämmitysenergia Yhdistys ry sekä lämmityspolttonesteitä toimittavat yhtiöt Neste, St1 ja Teboil. Toimeenpanijoina ovat Suomen Lämmitystieto Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.