Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (2) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Energiatehokkuusluku eli E-luku

Energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergian laskennallinen kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Vuotuinen energiamäärä sisältää lämmityksen, valaistuksen ja kodinkoneiden ja muiden sähköä käyttävien laitteiden energiankulutuksen.

Energiatodistus

Antaa yksinkertaisella tavalla kokonaiskuvaa talon energiatehokkuudesta ja auttaa vertailemaan rakennusten energiatehokkuutta. Perustuu E-lukuun, joka koostuu laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Uusille rakennuksille energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa. Olemassa oleville taloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Lisätietoa: www.motiva.fi