Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (2) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Aurinkolämmitys

Järjestelmä, jolla auringon energiaa käytetään hyväksi lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotannossa. Auringon energia lämmittää useimmiten talojen katolle asennettujen aurinkokeräinten sisällä kupariputkissa virtaavan vesi-glykoliseoksen, josta lämpö siirretään energiavaraajaan ja ohjataan edelleen talon putkistoon. Rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta noin neljännes voidaan tuottaa auringon avulla. Aurinkolämmitys tuottaa lämpöä noin kahdeksana kuukautena vuodessa. Järjestelmää voidaan käyttää öljylämmityksen rinnakkaislämmityksenä hybridilämmitysratkaisuissa.