Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (2) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Öljypoltin

Öljypoltin on öljylämmitysjärjestelmän osa, jonka tehtävä on lämmittää lämmityskattilan vesi halutun lämpöiseksi. Kattilatermostaatti ohjaa polttimen käynnistymistä ja pysäytystä. Kattila-poltinyhdistelmä mitoitetaan kiinteistön lämmöntarvetta ja lämpimän käyttöveden tarvetta vastaavaksi. Poltin muuttaa öljysäiliöstä tulevan nestemäisen öljyn hienojakoiseksi sumuksi, jossa öljyn ja ilman seos saa aikaan mahdollisimman täyden palamisen. Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt ovat luvanvaraisia töitä, joten niitä saavat tehdä vain siihen koulutetut ammattilaiset.

Öljysäiliö

Sisätiloihin tai ulos maan päälle tai maan alle asennettu muovinen tai teräksinen öljyn varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Omakotitalojen öljysäiliöt ovat tilavuudeltaan yleensä 1000–2000 litraa. Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset säiliöt on tarkastettava työhön erikoistuneella liikkeellä vähintään 10 vuoden välein. Suositeltavaa on kuitenkin sijainnista riippumatta tarkastaa säiliö 5-10 vuoden välein riippuen säiliön iästä ja kuntoluokituksesta.