EPBD-direktiivi on julkaistu nyt suomeksi - Öljylämmitys

EPBD-direktiivi on julkaistu nyt suomeksi

Suomennos uudesta rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä (EPBD) on julkaistu. Direktiivin päämääränä on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Fossiilisista polttoaineista pyritään eroon ja CO2-päästöjä pyritään saamaan mahdollisimman alas ja siten ehkäisemään ilmaston liiallinen lämpeneminen.

Komission strategia pyrkii vähintään kaksinkertaistamaan rakennusten vuotuisen energiaperusparannusasteen vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on saavuttaa päästötön rakennuskanta vuoteen 2050 mennessä huomioiden esimerkiksi ulkoiset ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet ja kustannustehokkuus. Direktiivi pyrkii kattavasti parantamaan energiatehokkuutta koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Oleellista direktiivissä kuitenkin on, ettei tämän tavoitteen saavuttamiseksi tule kohtuuttomia kustannuksia yksittäisille kotitalouksille. Direktiivi tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön kahden vuoden kuluessa eli se tulee voimaan vuoden 2026 aikana.

Jäsenvaltioiden on arvioitava rakennusten perusparannusten alkukustannuksiin liittyviä esteitä ja tarvittaessa poistettava niitä. Lisäksi on edistettävä yksinkertaisia ja virtaviivaistettuja rahoitusmenettelyjä erityisesti kotitalouksille.

Suomella on nyt etsikkoaika näyttää esimerkkiä muille EU-maille. Meillä on jo useampi öljyjalostaja, joka tuottaa uusiutuvaa polttoöljyä ja sillä voidaan pudottaa koko elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 % tai käyttäjäkohtaisesti 100 %.

Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö ovat keskeisiä toimenpiteitä päästöjen ja energiaköyhyyden vähentämiseksi. Tämä auttaa myös vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistämään energian toimitusvarmuutta.

EPBD-direktiivin uusimmassa versiossa ns. pakkoremontit jäivät pois ja päästövähenemää tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena eikä rakennuskohtaisesti. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tietysti kaikkien etu, koska hyvä energiatehokkuus vähentää energian käytön tarvetta. Eli säästöä ja päästövähennyksiä syntyy, kun energiaa kuluu vähemmän.

LEY on mukana EPBD-direktiivin implementoinnin työryhmissä, kun direktiiviä aletaan soveltaa Suomen lainsäädäntöön.

Lisää aiheesta voit lukea LEY:n toiminnanjohtajan Arto Hannulan kolumnista Lämmöllä-lehdessä

Lue: Uudelleenlaadittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)