Eurofuelin puheenjohtaja Ernst-Moritz Bellingen avaa näkemyksiään öljylämmityksen tulevaisuudesta - Öljylämmitys

Eurofuelin puheenjohtaja Ernst-Moritz Bellingen avaa näkemyksiään öljylämmityksen tulevaisuudesta

Ernst-Moritz Bellingen

Euroopan lämmitysöljysektorin tulevaisuus on kriittisessä käännekohdassa, kun ala pyrkii siirtymään fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energialähteitä. Tämän merkittävän muutoksen keskiössä on Eurofuelin puheenjohtaja Ernst-Moritz Bellingen, joka avasi näkemyksiään öljylämmityksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta äskettäisessä haastattelussa.

Bellingen korostaa, että ”hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on suuri haaste kaikkialla maailmassa, Euroopassa ja jokaisessa maassa.” Hän painottaa, että uusiutuvien polttoaineiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa usein aliarvioidaan poliittisessa keskustelussa. Eurofuelin tehtävänä on tehdä näistä mahdollisuuksista näkyviä ja varmistaa, että säädökset ovat avoimia kaikille teknologioille.

Yksi keskeinen askel kohti uusiutuvaa tulevaisuutta on siirtyminen uusiutuviin nestemäisiin polttoaineisiin. Bellingen toteaa, että ”siirtyminen uusiutuviin nestemäisiin polttoaineisiin on ainoa vaihtoehto nestemäisille polttoaineille vuoden 2050 jälkeen.” Tämä siirtyminen on välttämätön, sillä EU-komissio on jo päättänyt, että vuodesta 2050 lähtien CO2-päästöjä ei sallita.

Bellingen korostaa myös teknologian roolia öljylämmityksen tulevaisuudessa. Kondensikattilat ja hybridilämmitysjärjestelmät ovat avainasemassa, kun pyritään parantamaan tehokkuutta ja vähentämään päästöjä. ”Kondensoivan teknologian ja tehokkuuden kanssa olemme erittäin lähellä sataa prosenttia. Mutta erilaisten järjestelmien yhdistelmä, hybridijärjestelmät, tulee olemaan tulevaisuudessa avainasemassa,” Bellingen selittää.

Hybridilämmitysjärjestelmät tarjoavat joustavuutta käyttämällä lämpöpumppuja yhdessä öljylämmityksen kanssa, mahdollistaen energianlähteiden vaihtelun sääolosuhteiden ja energian hinnan mukaan. ”Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu tulevaisuudelle, koska voit käyttää lämpöpumppua, kun se toimii hyvin. Ja jos tulee erittäin kylmä ulkona, voit vaihtaa öljylämmitykseen,” Bellingen toteaa.

Lopuksi Bellingen painottaa sosiaalisten näkökohtien merkitystä öljylämmityksen tulevaisuudessa, erityisesti maaseutualueilla, joissa öljylämmitys on yleistä. Uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä kestävämpään lämmitykseen ilman, että on tarpeen tehdä suuria alkuinvestointeja.

Ernst-Moritz Bellingenin näkemykset tarjoavat kattavan kuvan öljylämmityksen tulevaisuudesta, jossa uusiutuvat polttoaineet, teknologinen innovaatio ja sosiaaliset näkökohdat yhdistyvät luomaan kestävämmän ja tehokkaamman lämmitysratkaisun Euroopan kotitalouksille.

Lämmitysenergia Yhdistys ry isännöi merkittävää Eurofuelin tapaamista (1.-3.2.2024) Suomessa, Äkäslompolon idyllisessä ympäristössä. Tämä tapahtuma on kerännyt yhteen Eurofuelin hallituksen jäseniä sekä viestinnästä vastaavia henkilöitä kaikkialta Euroopasta. Kokouksen ja työpajojen aikana osallistujat keskittyvät tulevaisuuden suunnitteluun Eurofuelin näkökulmasta, etsien uusia innovatiivisia ratkaisuja ja strategioita öljylämmitysalan kestävään kehitykseen. Tämä tapaaminen on osoitus sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin ja pyrkimykseen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä lämmityksessä, vahvistaen Eurofuelin roolia keskeisenä toimijana energiamurroksessa.

Lisätiedot: Lämmitysenergia Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Arto Hannula, 0504083473 / arto.hannula@ley.fi ja Eurofuel, puheenjohtaja Ernst-Moritz Bellingen, +49 (172) 453 94 71 / Moritz.Bellingen@en2x.de

Lämmöllä-Podcast