Hybridilämmitys: Tulevaisuuden Lämmitysratkaisu - Öljylämmitys

Hybridilämmitys: Tulevaisuuden Lämmitysratkaisu

Lämmöllä-Podcast

Hybridilämmitys on noussut merkittäväksi keskustelunaiheeksi energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantamisessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan hybridilämmityksen etuja ja toimintaperiaatteita, hyödyntäen Motivan asiantuntija Teemu Kettusen haastattelua sekä Salossa asuvan hybridilämmittäjän, Hannu Vuoriston, kokemuksia.

Mikä on Hybridilämmitys?

Hybridilämmitys yhdistää useita lämmitysmuotoja, kuten öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumpun. Teemu Kettunen kuvaa hybridilämmitystä seuraavasti: ”Hybridilämmityksellä tarkoitetaan käytännössä sitä, että käytetään useampaa rinnakkaista lämmitysmuotoa esimerkiksi asunnon lämmityksessä.”
”Hyvä esimerkki öljylämmitteinen talo, jossa on rinnalla ilmavesilämpöpumppu. Lämpöpumpun tehon tuotto kuitenkin heikkenee kovimmilla pakkasilla ja hyötysuhde on huonompi.”
”Silloin voidaan ottaa automaattisen järjestelmän kautta käyttöön öljylämmitys. Näin voidaan taata, että ilmavesilämpöpumppua ja öljylämmitystä käytettäessä hyötysuhde on todella hyvä.”
”Leudoimmat olosuhteet hoidetaan ilmavesilämpöpumpulla, mutta kovemmat pakkasjaksot öljylämmityksellä.”

Taloudellisuus ja Ekologisuus

Hybridilämmityksen taloudellisuus ja ekologisuus perustuvat joustavaan siirtymiseen eri lämmitysmuotojen välillä. Hannu Vuoristo asuu Salossa vuonna 1945 rakennetussa kolmekerroksisessa omakotitalossa. Talossa on öljylämmitys, mutta rinnalle otettiin noin puolitoista vuotta sitten ilmavesilämpöpumppu. Sen lisäksi talon eristystä on parannettu purueristeellä ja ikkunaremontilla. Hannu Vuoriston asunto ja siitä saatu kokemus, on hyvä osoitus, että taloudellisuus ja ekologisuus kohtaavat hybridilämmityksessä: ”Viime talven ja viime vuoden aikainen öljyn kulutus oli vain 60 litraa.” Tämä merkitsee merkittävää säästöä sekä taloudellisesti, että ympäristön kannalta.

Huoltovarmuus ja Käyttövarmuus

Hybridilämmitys lisää huoltovarmuutta tarjoamalla vaihtoehtoja eri sääolosuhteisiin ja energiamarkkinoiden muutoksiin. Vuoriston tapaus osoittaa, että hybridilämmityksen avulla voidaan varmistaa lämmityksen toimivuus äärimmäisissä olosuhteissa. Hannu Vuoristo on hommannut myös hiukan järeämmän luokan agrigaatin, jolla hän pystyy myös tuottamaan sähköä tarvittaessa, vaikka valtakunnan sähköverkostosta ei sähkö tulisikaan: ”Jos kävisi sillä tavalla, että Salon alueelta katkeisi jostain syystä sähköt ja muuta vastaavaa, niin Hannu pärjäisi hyvin siellä aika pitkän aikaakin omavaraisesti,” Teemu Kettunen toteaa.
”Hannun koti on kyllä aivan huikea tapaus. Ihan erinomainen. Tässä oli tehty monta asiaa järkevästi.”

”Remonttien aikana on otettu löysät pois talon energian kulutuksesta. Eli tiivistetty ikkunat, katsottu missä kunnossa patteriventtiilit ovat ja ovatko termostaatit kunnossa. Hoidettu yläpohjan eristystaso kuntoon ja tehty kaikki muutkin taloudelliset energiatehokkuustoimenpiteet samalla.”
”Eteenpäin on menty nimenomaan edullinen investointiperiaatteella. Tehdään pikkuhiljaa manuaalisesti vaihtoa, niin Hannun talossa on tehty ja saatu siten toimiva lämmitysjärjestelmä, joka on taloudellinen ja ekologinen.”

Hannu Vuoriston Kokemus

Hannu Vuoriston koti Salossa on esimerkki hybridilämmityksen onnistuneesta soveltamisesta. Vuoristo kertoo: ”Tämä on aikansa lautaseinäinen talo, jossa on 12 cm purueriste.” Hän päivitti lämmitysjärjestelmänsä hybridilämmitykseen, mikä vähensi merkittävästi öljynkulutusta ja paransi energiatehokkuutta. Vuoriston mukaan investointi maksaa itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa, ja hän on erittäin tyytyväinen päätökseensä.

Lämmöllä-Podcastin Toinen Jakso

Lämmöllä-Podcastin toisessa jaksossa, joka ilmestyy 19.2., kuullaan lisää Teemu Kettusen ja Hannu Vuoriston ajatuksia hybridilämmityksestä. Kettunen ja Vuoristo keskustelevat syvällisemmin hybridilämmityksen eduista, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Yhteenveto

Hybridilämmitys tarjoaa taloudellisen ja ekologisen vaihtoehdon perinteisille lämmitysmuodoille. Se mahdollistaa joustavan siirtymisen eri lämmitysmuotojen välillä, parantaa huoltovarmuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia. Kuten Hannu Vuoriston esimerkki osoittaa, hybridilämmitys voi olla erinomainen ratkaisu monille kotitalouksille, jotka käyttävät tällä hetkellä öljylämmitystä talonsa ja käyttöveden lämmitykseen. Lisätietoa ja syvällisempää keskustelua aiheesta voi kuunnella Lämmöllä-Podcastin tulevassa jaksossa.

 

Lisätiedot: Lämmitysenergia Yhdistys ry, Toni Degerlund, 0400 212 446 / toni.degerlund@ley.fi ja Lämmitysenergia Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Arto Hannula, 0504083473 / arto.hannula@ley.fi