Uusiutuva lämmitysöljy: vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden irtisanomiselle

Dubain YK:n ilmastokokouksessa COP28:ssa tehtiin historiallinen päätös fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä. Tämä päätös on merkittävä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, mutta se ei tarkoita öljylämmityksen loppua. Päinvastoin uusiutuva lämmitysöljy tarjoaa ekologisen ja taloudellisen vaihtoehdon, joka on yhä varteenotettava lämmitysmuoto.

Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula korostaa, että uusiutuva lämmitysöljy on merkittävä askel kohti hiilineutraalia lämmitystä. ”Vaikka COP28:n päätökset ovat tärkeitä, ne eivät tarkoita öljylämmityksen loppua. Uusiutuva lämmitysöljy on kestävä vaihtoehto, joka vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteiseen lämmitysöljyyn,” Hannula toteaa. ”Uusiutuva Polttoöljy vähentää ratkaisuna lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 % polttoaineen koko elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen polttoaineeseen.”

Uusiutuva lämmitysöljy valmistetaan tähteistä ja jätteistä ja on siten kierrätystä parhaimmillaan. Tämä auttaa pienentämään lämmityksestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja luo vaihtoehdon, joka ei ole riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Lisäksi uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö ei vaadi suuria muutoksia nykyisiin lämmitysjärjestelmiin, mikä tekee siirtymästä sujuvan ja kustannustehokkaan. ”Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto on suoraviivaista. Useimmissa tapauksissa tarvitaan vain pieniä säätöjä nykyiseen lämmitysjärjestelmään,” Hannula jatkaa. ”Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka haluavat vähentää hiilijalanjälkeään mutta eivät halua tai pysty investoimaan kokonaan uuteen lämmitysjärjestelmään.”

Vaikka uusiutuva lämmitysöljy on ekologisempi vaihtoehto, se tarjoaa saman luotettavuuden ja tehokkuuden kuin perinteinen öljylämmitys. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla sähköverkoston kapasiteetti on rajallinen tai joissa sähkökatkot ovat yleisiä.

Hannula painottaa, että uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö on osa laajempaa siirtymää kohti kestävämpää energiajärjestelmää. ”Meidän on hyödynnettävä kaikki käytettävissä olevat teknologiat ja polttoaineet, jotta voimme saavuttaa hiilineutraaliuden. Uusiutuva lämmitysöljy on yksi tärkeä osa tätä palapeliä,” hän toteaa.

Lämmitysenergia Yhdistys ry kannustaa kotitalouksia ja yrityksiä harkitsemaan uusiutuvaa lämmitysöljyä osana omaa energiaratkaisuaan. Se ei ainoastaan auta vähentämään ympäristövaikutuksia, vaan tarjoaa myös taloudellisen ja tehokkaan tavan lämmittää tiloja.

 

Lisätiedot: Lämmitysenergia Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Arto Hannula, 0504083473 / arto.hannula@ley.fi