Öljy on hyötysuhteeltaan kilpailukykyinen lämmönlähde - Öljylämmitys

Öljy on hyötysuhteeltaan kilpailukykyinen lämmönlähde

Lämpöä taloon, mutta lämpöpumpulla, aurinkokeräimillä vai uusiutuvalla lämmitys­öljyllä? Lämmityksen hyötysuhteen vertailu auttaa pientaloasujaa arvioimaan lämmityksen parasta hintaa ja ympäristövaikutuksia vaihtuvissa olosuhteissa.

 

Eurolla enemmän lämpöä, kun järjestelmä toimii

Hyötysuhteella tarkoitetaan lämmityksessä sitä, kuinka paljon lämmitykseen kulutetulla energialla saadaan ulos lämpötehoa. Eri lämmönlähteitä tuotetaan ja ne vapauttavat lämpöä eri tavoin. Esimerkiksi sähkölämmityksen hyötysuhde on noin 99 %, mutta sähköä tuotetaan paljon heikommalla hyötysuhteella ja suurella vaihtelulla. Vesivoiman hyötysuhde on noin 85 %, ydinvoiman vain noin 35 %. Tuulivoiman tuotto vaihtelee tyynen kelin nollasta prosentista noin 50 %:iin. Epävarmuus sähkön tuotannossa ja siirrossa vaikuttaa lämmittäjän maksamaan hintaan.

Sama määrä energiaa ei siis käyttäydy samoin eri muodoissa, mutta pientaloasuja ja varsinkin öljylämmittäjä voi vaikuttaa omaan hyötysuhteeseensa monin keinoin. On hyvä erottaa energialähteiden erot sekä lämmöntuotantotavan eli laitteen teoreettinen hyötysuhde sekä vallitsevien olosuhteiden vaikutus suorituskykyyn.

Iäkkäämmät laitteet menettävät tehoaan, ja usein uudemmat laitteet hyödyntävät kehittyneempää tekniikkaa, jolla hyötysuhde on suurempi. Uusimmat kondensoivat öljykattilat yltävät jo lähes 100 prosentin tehokkuuteen. Vanhemmankin öljylämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta voi parantaa jopa 90–95 prosenttiin näillä Lämmöllä-lehdessä jo tutuksi tulleilla yleisillä säätö-, huolto- ja ylläpito-ohjeilla:

  1. Tarkista öljysäiliö. Öljy palaa puhtaammin ja tehok­kaammin, kun siihen ei sekoitu ylimääräistä kosteutta tai sedimenttiä.
  1. Anna ammattilaisen puhdistaa kattilan ja putkiston sisäpinnat aika ajoin.
  1. Tarkista ja päivitä termostaatit sekä säädä sisälämpötila sääolosuhteiden eli todellisen tarpeen mukaan.
  1. Tarkista ja huollata kierto­vesipumput sekä ilmaa lämpöpatterit optimaalisen toiminnan takaamiseksi.


Öljy pitää pintansa, ja uusiutuva palaa puhtaammin

Suomessa käytettävä lämmitysöljy on ollut jo pitkään rikitöntä ja vähäpäästöistä, ja jo parin vuoden ajan markkinoilla on ollut tarjolla 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehtyä uusiutuvaa lämmitysöljyä. Nämä uudet uusiutuvat lämmitysöljyt eivät sisällä perinteisiä epäpuhtauksia tai haitta-aineita, jolloin kattila ei nokeennu eikä hyötysuhde heikkene. Tämä taas pienentää polttoaineen kulutusta ja näkyy öljytilausten harvenemisena, mikä on selvää säästöä, vaikka uusiutuvan litrahinta olisikin kalliimpi perinteiseen verrattuna.

Yhä parempaan tulokseen kukkaron ja ympäristön kannalta pääsee, kun huomioi koko rakennuksen lämmitystarpeen. Millä tahansa energialähteellä lämmitettävän rakennuksen energiatehokkuus kärsii, jos itse asuinrakennus päästää lämpöä harakoille. Vaikka energiaremontti maksaakin, energia­pihi rakennus säästää vuosien saatossa sijoitetun rahan takaisin. Hyvä alku on katsoa eristeasiat kuntoon niin kattilassa, putkissa, katossa kuin seinissä.

Kannattaa myös muistaa, että lämmitystavan vaihto on investointi, joka kannattaa hyödyntää vasta, kun nykyjärjestelmä on elinkaarensa lopussa. Resurssiviisautta on se, että käyttökelpoista järjestelmää ja sen valmistamiseen kertaalleen käytettyjä materiaaleja ja työtä ei heitetä hukkaan!

 

Automatiikka hybridilämmittäjän apuna olosuhteiden vaihtuessa

Hybridilämmittäjälle ilma-vesilämpöpumpun suorituskyky eri olosuhteissa on jo tuttua tietoa. Hyötysuhde on parempi lämpimällä säällä, kovilla pakkasilla heikompi.

Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa noin 2–4 kilowattituntia lämpöä käyttämäänsä sähkökilowatti­tuntia kohti. Moni valmistaja onkin tuonut markkinoille erilaisia automaattisia järjestelmiä, joilla voi ohjata lämmitys­järjestelmän termostaatteja, poltinta tai ilma-
vesilämpöpumpun toimintaa.

Kotiautomaatiolla voi säästää jopa yli 30 % kodin kokonais­energiankulutuksesta jo pienillä säädöillä, kuten kotona/poissa -toiminnolla sekä säätämällä eri huoneiden lämpötilan tarkoituksenmukaiseksi. Mikäli valittu automaatiojärjestelmä pystyy säätämään lisäksi lämmitys­verkoston virtaamaa ja tasapainoa, säästö voi olla vieläkin suurempi.
Järjestelmän voi ohjelmoida sovelluksen kautta kytkemään toivotun lämmitystavan päälle tai pois sen hetkisen sähkön hinnan tai ulkolämpötilan perusteella. Näin öljyllä lämmittämällä voi helposti välttyä sähkön hintapiikiltä.

Onpa tänä syksynä julkisuudessa väläytelty myös kuluttajaenergian saannin katkaisua keinona kriittisten toimintojen energiansaannin varmistamiseksi. Näin öljylämmitys toimii myös huoltovarmuuden näkökulmasta vaihtoehtoisena lämmönlähteenä poikkeustilanteissa.

Linkkivinkki

https://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

Motivan julkaisemalla lämmitystapojen vertailulaskurilla voit verrata eri lämmitystapojen hyötysuhdetta sekä lämmitys­järjestelmän investoinnin ja käytön muodostamia vuosikustannuksia.

Teksti Hilkka Haaga