Hybridilämmitys: Yhdistä vanha ja uusi nauttien siten molempien eduista - Öljylämmitys

Hybridilämmitys: Yhdistä vanha ja uusi nauttien siten molempien eduista

Lämmitysenergia yhdistyksen hallituksen jäsen Mikko Hummelin
Lämmitysenergia yhdistyksen hallituksen jäsen Mikko Hummelin

Monet omakotitalon omistajat, joilla on käytössään öljylämmitys, ovat törmänneet viestintään, jossa heitä kehotetaan luopumaan öljylämmityksestä ympäristösyihin vedoten. Näissä vaatimuksissa on kuitenkin täysin unohdettu tosiseikka, että nykyaikainen öljylämmitys on paitsi toimintavarma, vähäpäästöinen ja samalla huoltovarmuuden kannalta merkittävä tekijä. Öljylämmitystä voi myös päivittää helposti vieläkin ympäristöystävällisemmäksi, käyttämällä uusiutuvaa lämmitysöljyä ja tekemällä siitä hybridilämmityksen.

Hybridilämmityksessä öljylämmitys liitetään toiseen lämmitysmuotoon, tällä hetkellä useimmiten lämpöpumpun pariksi.  Tämän yhdistelmän etuina ovat muun muassa joustavuus, kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys.
– Talossa, joka on suunniteltu öljylämmitykselle, on lämmönjakoverkosto mitoitettu myös sen mukaisesti. Patteriverkostossa tämä tarkoittaa yleensä korkeampia lämpötiloja, Lämmitysenergia yhdistyksen hallituksen jäsen Mikko Hummelin painottaa.
– Kun öljylämmityksen rinnalle asennetaan esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu, se voi lämmittää taloa ympäri vuoden ja kylmimpinä hetkinä öljylämmitys hoitaa lämmityksen lämpöpumpun sijasta. Näin saavutetaan optimaalinen tilanne, jolloin molemmat lämmitysmuodot toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.
– Lämpöpumppu ei pysty tuottamaan riittävää lämpöä aivan vuoden kylmimpinä aikoina, ja silloin öljylämmitys tulee tueksi. Muuna aikana voi lämmittää lämpöpumpulla. Näin öljyä kuluu lämmitykseen vuositasolla vähän.
– Huoltovarmuuden näkökulmasta öljylämmittäjällä on lähes aina öljyä säiliössä riittävästi, eikä hän lisää sähkön kulutusta, vaan on omavarainen kriisitilanteessakin jonkin aikaa.
– Sähkökatkoja varten öljylämmitykseen voidaan helposti liittää myös pieni aggregaatti tuottamaan polttimen ja kiertovesipumpun tarvitseman sähkön, joka tuo toimintavarmuutta lämmitykseen kaikissa tilanteissa.

Mikko Hummelinin mielestä nykyinen mentaliteetti tuntuu olevan, että ostetaan koko ajan uutta, kulutetaan paljon ja heitetään toimivia laitteita ja tavaroita pois. Öljylämmitys on aika pitkäikäinen teknologia, varsinkin jos öljykattila on uusittu vasta hiljattain.
– Eivät nämä kaikki ratkaisut aina ole niin järkiperusteisia. Öljylämmityksestä on vesikiertoisen lämmönjakotavan myötä tietysti helppoa siirtyä muuhun lämmitysmuotoon, mutta ei se aina ole välttämättä järkevin vaihtoehto.
– Energiasäästötoimenpiteet ovat aina hyväksi ja aina kannattaa säästää primäärienergiaa, onpa kyse sitten öljystä tai sähköstä. On fiksua saada talo toimimaan niin energiatehokkaasti kuin mahdollista.
– Hybridilämmityksessä tämä onnistuu hienosti, varsinkin ilma-vesilämpöpumpun ja öljylämmityksen liitossa.

Miksi pitää kiinni öljylämmityksestä?

Monissa vanhemmissa omakotitaloissa on jo olemassa toimiva öljylämmitysjärjestelmä. Öljylämmityksestä luopuminen ja lämmitystapamuutoksen tekeminen voi tulla kalliiksi. Päivittämällä olemassa olevaa järjestelmää ja parantamalla kiinteistön energiatehokkuutta saavutetaan hyvä lopputulos pienemmillä kustannuksilla.
– Kun muistelen vuosituhannen vaihdetta, niin oli ihan tyypillistä puhua, että omakotitalo kulutti yli 3000 litraa öljyä vuodessa. Nykyään, moni on päivittänyt talonsa eristystä, vaihtanut ikkunat ja tehnyt muita energiatehokkuustoimenpiteitä, vähentäen samalla talon energiankulutusta ja sitä myöden öljynkulutustaan, Hummelin toteaa.
– Viimeisimpien tutkimuksien mukaan öljylämmitteisen talon keskimääräinen vuosikulutus on noin 2000 litraa vuodessa.
– Kun öljylämmityksen rinnalle otetaan hybridilämmitys, leikataan tästäkin kulutuksesta merkittävä osa.
– Öljylämmiteisissä taloissa, lämmitysjärjestelmän uusiminen kokonaan ihan toiseen järjestelmään on usein kallis investointi, joka ei välttämättä nosta talon jälleenmyyntiarvoa investointiin nähden samalla tavalla. Hybridivaihtoehdossa ei tule yli-investoitua.

Miksi yhdistää toinen lämmitysmuoto?

Nykyisin taloaan voi lämmittää myös uusiutuvalla lämmitysöljyllä. Siitä ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuva lämmitysöljy valmistetaan sataprosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista. Energian hinnat vaihtelevat lämmitysöljyssä ja sähkössä. Hybridilämmityksessä kuluttaja tietää paljonko hän on maksanut öljystä, joka hänellä on jo säiliössään ja paljonko hän toisaalta maksaa sähköstä. Näin hän voi itse valita kumpaa lämmitysmuotoa kulloinkin käyttää. On hyvä muistaa vertailtaessa energian hintoja, että yhdessä litrassa öljyä on 10 kWh energiaa. Jos esimerkiksi öljynhinta on 1,50 euroa litralta, niin yhden kWh energianhinta on silloin 0,15 euroa.
– Vaikka uusiutuva lämmitysöljy on hiukan kalliimpaa kuin tavallinen lämmitysöljy, on kustannusero marginaalinen, kun öljykulutus on pientä, Mikko Hummelin korostaa.
– Nykyisillä öljykattiloilla on keskimäärin noin 15–30 vuotta käyttöikää riippuen siitä miten hyvin sen on pitänyt puhtaana ja huoltanut kattilaa. Jos öljylämmityksestä on tehty hybridilämmitys, voi sen käyttöikä pidentyä entisestään.
– Omasta mielestäni olisi järkevää, että tukea saisi myös hybridilämmityksen asentamiseen esimerkiksi alle kymmenen vuoden ikäisen öljylämmityksen rinnalle.  Samalla voitaisiin kannustaa ja tukea uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöä.
– Silloin me etenisimme järkevin askelin eteenpäin. Nyt energiapolitiikka on ollut se, että poistamme yhden vaihtoehdon ja siirrymme vain kohti sähkö- ja lämpöpumppulämmitystä pientaloissa.