Asiakaslähtöisiä ratkaisuja elinvoimaisemman maapallon puolesta - Öljylämmitys

Asiakaslähtöisiä ratkaisuja elinvoimaisemman maapallon puolesta

Neste perustettiin vuonna 1948 turvaamaan Suomen öljyhuolto. Pitkän historiansa, maan kattavimman asemaverkoston ja kodit lämpimänä pitävien polttoainetoimitusten vuoksi Neste on monelle suomalaiselle tuttu yritys ja tärkeä osa toimivaa arkea.

Tänään yli 5 200 nesteläistä työskentelee Suomessa ja maailmalla tavoitteenaan tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Meitä innostaa tarkoituksemme luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme.

Nesteen uusiutuvat ja kiertotalousratkaisut ovat keinoja, joilla pyrimme kohti tavoitettamme auttaa asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 asiakkaamme vähensivät uusiutuvien tuotteidemme avulla globaalisti 11,1 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä. Kotitalouksien öljylämmittäjien päästövähennystarpeet olemme huomioineet Neste MY Uusiutuva PolttoöljyTM -tuotteella, jolla voi vähentää öljylämmittämisen päästöjä keskimäärin 90 %* polttoaineen elinkaaren aikana verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn. Sitä olemme toimittaneet öljylämmittäjien koteihin Suomessa jo vuodesta 2021.

Vastuullisuusvisio näyttää suunnan

Vastuullisuus on keskeinen osa Nesteen toimintaa. Vastuullisuusvisiossamme olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet liittyen ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä toimitusketjuihin ja raaka-aineisiin. Tavoitteenamme, yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa, on hiilineutraali ja luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteenamme on lisäksi tehdä Nesteen Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.

Neste on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Yritysten ydinliiketoiminnasta ja sen vaikutuksista ympäröivään maailmaan vaikuttavuusdataa tuottavan kasvuyritys The Upright Project’in kesäkuussa 2023 julkaiseman analyysin mukaan Neste erottuu käynnissä olevalla liiketoiminnan muutoksellaan selkeästi toimialansa muista yrityksistä keskittyessään kasvamaan voimakkaasti uusiutuvan energian ratkaisujen tarjoajana. Tällaiset tunnustukset innostavat meitä jatkamaan työtämme entistä määrätietoisemmin.

Innovaatioilla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin

Nesteellä keskeinen toiminta-ajatuksemme on muuntaa heikkolaatuiset raaka-aineet korkealaatuisiksi tuotteiksi. Laajennamme jatkuvasti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden valikoimaa ja hankintaa globaalisti. Samanaikaisesti kehitämme teknologioita, joiden avulla pystymme tulevaisuudessa hyödyntämään aivan uudentyyppisiä raaka-aineita. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme käyttävämme jätteiden ja tähteiden lisäksi myös muunlaisia raaka-aineita; tutkimme aktiivisesti muun muassa levien hyödyntämistä.

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy valmistetaan Suomessa kehitetyllä innovaatiolla, NEXBTL-teknologialla, jonka avulla vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia raaka-aineita voidaan muuttaa huippuluokan polttoaineiksi. Suomessa myytävä uusiutuva polttoöljymme valmistetaan sataprosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista, kuten esimerkiksi käytetystä paistorasvasta, elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteestä sekä kasviöljytuotannon prosessijätteistä ja -tähteistä.

Vaivattomasti kohti vähäpäästöisempää lämmitystä

Ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää käyttää monipuolista keinovalikoimaa kuten uusiutuvia polttoaineita, joilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Suomessa oli vuonna 2022 noin 128 000 öljylämmitteistä pientaloa. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on ratkaisu jo olemassa olevaan, aiemmin fossiilista polttoöljyä käyttävään lämmitysjärjestelmään. Se soveltuu olemassa olevaan laitteistoon vaatien mahdollisesti vain pieniä muutoksia kuten liekintunnistimen vaihdon ja polttimen säädön. Luotettavilla ja turvallisilla säiliöautotoimituksilla, joissa käytämme Neste MY Uusiutuvaa Diesel -polttoainetta, autamme öljylämmitysasiakkaitamme ottamaan vaivattoman askeleen kohti vähäpäästöisempää lämmitystä.

PS. Oletko jo tutustunut Nesteen verkkosivuilta löytyviin öljylämmittäjän vinkkeihin, joilla säästät kustannuksissa, huolehdit turvallisuudesta ja saat tarvitsemasi lämmitysöljyn nopeammin? www.neste.fi/vinkit/vinkit-lammitysoljyn-tilaamiseen

 

Joni Pihlström

Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja

* Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.