Uusiutuva lämmitysöljy: ekologinen ja taloudellinen vaihtoehto - Öljylämmitys

Uusiutuva lämmitysöljy: ekologinen ja taloudellinen vaihtoehto

Öljylämmityksen maine on vuosien varrella kärsinyt, kun puheenaiheeksi on noussut fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat päästöt ja ympäristövaikutukset. Monilla on käsitys, että öljylämmitys olisi ympäristölle haitallinen ja kalliskin lämmitysmuoto. Tämä ei kuitenkaan ole totuus, varsinkaan kun otetaan huomioon uusiutuva lämmitysöljy.

 

Mikä on uusiutuva lämmitysöljy?

Uusiutuva lämmitysöljy on valmistettu kasviöljystä sekä vastuullisesti tuotetuista jäte- ja tähderaaka-aineista, jonka avulla voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienempi hiilijalanjälki tuotteen koko elinkaaren ajalta. Uusiutuva lämmitysöljy ei itsessään sisällä lainkaan fossiilisia raaka-aineita. Tämä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon ympäristötietoiselle kuluttajalle. Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö on merkittävä askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, sillä se on käytännössä päästötön vaihtoehto. Sitä voidaan myös sekoittaa missä tahansa suhteessa fossiilisen polttoöljyn kanssa.

– Vaikka uusiutuva lämmitysöljy on hieman kalliimpaa kuin perinteinen lämmitysöljy, niin sillä on myös muitakin etuja kuin päästöttömyys, Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula korostaa.

– Uusiutuva lämmitysöljy palaa puhtaammin, jolloin se ei nokea lämmityskattilaa. Jo yhden millimetrin kerros nokea kattilassa nostaa kulutusta noin viisi prosenttia.

– Tämä tarkoittaa kuluttajalle sitä, että lämmitykseen käytettävää polttoainetta säästyy, kun nokea ei synny. Lämmityskattilan puhdistamisen tarve myös vähenee, joka osaltaan tekee öljylämmityksestä entistä huolettomampaa. Uusiutuva lämmitysöljy on myös lähes hajutonta.

 

Hannula haluaa myös painottaa, että koko EU:n alueella tullaan siirtymään vähitellen uusiutuviin energialähteisiin fossiilisten polttoaineiden sijasta. Sen vuoksi öljylämmittäjälle on edullisinta siirtyä käyttämään uusituvia polttoaineita sen sijaan että vaihtaa koko lämmitysjärjestelmän.

– Uudet polttimet ja kattilat toimivat jo nykyisin uusiutuvalla HVO pohjaisella lämmitysöljyllä, mutta vanhempiin polttimiin voi joutua vaihtamaan liekintunnistimen.

– Mikäli poltin on jo noin 15 vuotta vanha, niin on edullisempaa vaihtaa se uuteen, joka toimii sitten seuraavat 15–20 vuotta, Hannula toteaa.

 

Murtautuminen myytteihin

Monet, jotka eivät ole perehtyneet öljylämmityksen tekniikkaan, saattavat mieltää sen vanhanaikaiseksi ja saastuttavaksi lämmitysmuodoksi. Tämä käsitys ei kuitenkaan vastaa nykytodellisuutta. Tavallinen lämmitysöljy on teknisen kehityksen myötä muuttunut paljon, ja sen päästöt ovat merkittävästi vähentyneet ajan myötä. Uusiutuva lämmitysöljy vie tämän kehityksen askeleen eteenpäin ja mahdollistaa lähes päästöttömän lämmityksen. Nykyaikaiset öljykattilat ovat teknisesti edistyneitä, lähes huoltovapaita ja erittäin luotettavia. Kun ne hoidetaan asianmukaisesti, ne voivat palvella kotitalouksia kymmeniä vuosia. Laitteiston varhainen poistaminen ei ole ympäristön kannalta optimaalista, sillä toimivan öljykattilan pitkäikäisyys ja luotettavuus edistävät myös huoltovarmuutta.

– Jos öljykattilan huollot on tehty säännöllisesti, ne ovat kyllä luotettavia, Lämpösäätö Oy:n toimitusjohtaja Hannu Helminen toteaa.

– Koko järjestelmän säännöllinen huoltaminen lisää muutenkin merkittävästi kattilan käyttöikää.

– Kyllähän uusiutuva lämmitysöljy on hyvä vaihtoehto öljylämmityksessä, jos haluaa lämmittää talonsa ympäristömyönteisesti.

 

Hybridilämmitys: Parasta kahdesta maailmasta

Moderni teknologia mahdollistaa erilaisten lämmitysmuotojen yhdistämisen. Öljykattilan rinnalle voidaan asentaa esimerkiksi lämpöpumppu, muodostaen niin kutsutun hybridilämmityksen. Tällöin uusiutuvaa lämmitysöljyä voidaan käyttää kovilla pakkasilla, kun taas leudommilla säillä voidaan tukeutua muihin lämmitysmuotoihin. Hybridilämmityksessä myös öljyn kulutus putoaa noin kolmannekseen tai jopa viidesosaan aiemmasta, jolloin myös uusiutuvan lämmitysöljyn käyttämisen lisäkustannus on lähes olematon. Tämä on taloudellisesti kannattava ratkaisu, joka takaa lämpimän kodin ympäri vuoden ja pienentää lämmityskustannuksia. Hannu Helminen korostaakin, että on tyhmää ekologisesti ja taloudellisesti heittää toimiva laitteisto pois. Tässäkin kyse on usein ennakkoluuloista, jotka eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Helminen sanoo, että Öljy sanana on usein monille peikko, jota pelätään. Helminen arvioi, että uusiutuva lämmitysöljykin mielletään usein samaksi kuin fossiilinen lämmitysöljy, vaikka tätähän se ei toki ole.

– Hybridilämmitys on tietysti järkevää ja varsinkin isommissa kiinteistöissä näitä kannattaisikin tehdä, Hannu Helminen sanoo.

– Lämmitys on lämmittäjän kannalta kustannustehokasta hybridilämmityksellä. Silloin ei olla myöskään vain yhden lämmitysmuodon varassa ja lämmittäjä voi itse valita millä lämmittää kiinteistöään. Silloin voi aina valita halvimman lämmitysmuodon tilanteen mukaan.

– Ei fossiilisista polttoaineista luopuminen tapahdu niin nopeasti, kun nyt on suunniteltu. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa loppuu, mutta itse arvioisin, että siihen menee vielä ainakin 20-30 vuotta.

– Sen vuoksi olisi tietysti tärkeää, että nykyisiä lämmitysjärjestelmiä käytettäisiin järkevästi ja ympäristöystävällisesti.

 

Yhteenvetona voi todeta, että uusiutuva lämmitysöljy on täysin fossiilivapaa vaihtoehto, joka tarjoaa ekologisen ja taloudellisen ratkaisun lämmitystarpeisiin. Se murtaa monia öljylämmitykseen liittyviä myyttejä ja tarjoaa modernin tavan pitää koti lämpimänä. Kun ympäristömyönteisyys kohtaa taloudellisuuden, sekä ympäristö että kukkaro kiittävät.