Globaali energiahaaste on yhteinen - Öljylämmitys

Globaali energiahaaste on yhteinen

St1:n Tuomas Tenkanen kertoi Lämmitystekniikkapäivillä globaalista energiahaasteesta ja hiili viisaammasta tulevaisuudesta. Esitys poiki myös tukun kysymyksiä esimerkiksi uusiutuvasta poltto aineesta, mahdollisuudesta hyödyntää levää polttoainetuotannossa, muovin kierrätyksestä sekä sähköautoilun kannattavuudesta ja akkutekno logiasta. St1 on energiayhtiö, jonka visio on olla johtava CO2hyvän energian tuottaja ja myyjä.
– Pääosin me kuitenkin myymme vielä fossiilisiä polttoaineita, josta saatua tuottoa yritämme investoida mahdollisimman paljon uusiutuviin energia hankkeisiin, Tenkanen kertoi.

Tenkanen esitteli lukuja väestön kasvusta sekä kasvun tuomia haasteita. Vuosina 2017–2030 maapallon väestö kasvaa noin miljardilla, ja 8 miljardin ihmisen raja meni rikki syyskuussa 2022. Kasvava väestö tarvitsee lämmitettyjä asuntoja ja haluaa monia muita länsimaiseen asumiseen kuuluvia asioita omasta pihasta ruohonleikkuriin ja grilliin.
– Kasvuun tarvittava energiamäärä on iso. Fakta on, että mitä korkeampi elintaso on, sitä enemmän energiaa kuluu. Kun puhutaan primäärienergiasta maailman mittakaavassa, niin kyllähän me hyvin pitkälti olem me edelleen fossiilisista riippuvaisia.

Öljy, hiili ja maakaasu ovat merkittä vimmät energialähteet maanpallolla. Tenkasen mukaan 75–80 % maa ilman energiatarpeista tulee näistä kolmesta energialähteestä.
– Jos globaalisti tästä mallista halutaan pois ja mennään uusiutuviin, puhutaan koko meidän energia järjestelmämme muutoksesta. Se ei ole ihan helppoa ja yksinkertaista. Vaikka kovasti investoidaan uusiu tuvan energian hankkeisiin, pitää investoida vielä paljon enemmän, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Vahvaa uskoa kuitenkin on siihen, että yhteiskuntana me tähän pystyisimme. Meidän pitäisi dramaattisesti muuttaa suuntaa ja tapoja, joiden mukaan
olemme tottuneet toimimaan.

Tuomas Tenkasen mukaan ilmaston hiilidioksidipitoisuutta on mitattu pitkään, ja valitettavasti käyrät osoittavat ylöspäin. Hiiliviisautta on esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen huomioimalla energia tehokkuus lämmityksessä, asumisessa ja liikenteessä.
– Monessa yrityksessänä itä asioita mietitään paljon, koska polttoainekustannukset ovat usein merkittävä osa kiinteitä kulujia, sanoo myös logistiikkaa ja teollisuutta tunteva Tenkanen.
St1 o vahvasti mukana uusiutuvassa energiassa.
– On tuulivoimaa, biopolttoaineita. Tarjoamme myös raskaalle liikenteelle nesteytettyä biokaasua. Ainakin Suomessa ja Pohjoismaissa kaasu rekkojen määrä tieliikenteessä tulee merkittävästi kasvamaan.

Hiilen sitominen on oma haasteensa, koska sitä pitäisi tehdä samalla kun vähennetään päästöjä. Teknologia CO2 :n talteenottoon ei kuitenkaan ole vielä valmis.
– Mutta hiilinielut, esimerkiksi metsittäminen, ovat oiva tapa sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Ja samaan aikaan pitäisi tietysti keskittyä siihen, että mitä vähemmän meidän tarvitsee maan alta kaivaa fossiilisia mineraaleja ja öljyä, sitä parempi, Tenkanen sanoo.

Tämä artikkeli oli mukana Oiline-uutuskirjeessä 1/2023