Sähkölämmitys on kolme kertaa kalliimpaa kuin uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö - Öljylämmitys

Sähkölämmitys on kolme kertaa kalliimpaa kuin uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö

Myös päästöjen vertailussa uusiutuva lämmitysöljy voittaa muut lämmitysmuodot

Sähkölämmityksen kustannukset ovat nousseet Ukrainan sodan vuoksi. Sähkö on nyt jopa kolme kertaa kalliimpaa kuin lämmitysöljy. Uusiutuvan kotimaisen lämmitysöljyn käyttö maksaa 18–19 senttiä kilowattitunnilta. Sähkö maksaa sopimuksesta riippuen noin 45 senttiä kilowattitunnilta. Jätteistä ja tähteistä valmistettava uusiutuva lämmitysöljy on usein myös vähäpäästöisin lämmitystapa. Suora sähkölämmitys tuottaa pientalossa lähes viisi kertaa suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin uusiutuvan öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumpun hybridi. Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto ei myöskään vaadi kalliita toimenpiteitä. Jos talossa on entuudestaan öljylämmitys, polttimen päivittäminen tai vaihto riittää. Suomessa on tällä hetkellä n. 130 000 öljyllä lämpiävää pientaloa.

Lämmityskustannukset ovat nousseet Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin takia. Kaikki energianlähteet eivät ole kallistuneet yhtä paljon. Sähköstä joutuu jo nyt maksamaan sopimuksesta riippuen jopa 45 senttiä kilowattitunnilta, kun ympäristön kannalta kestävän uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö maksaa alle 20 senttiä kilowattitunnilta.

Tuore valtion 800 miljoonan euron tukipaketti helpottaa sähkölämmittäjien ahdinkoa muutaman kuukauden ajan ensi vuoden alussa. Se ei kuitenkaan ratkaise sitä, mikä on järkevä lämmitystapa pitkällä aikavälillä.

– Sähköön pohjautuvien lämmitysmuotojen kustannukset voivat olla lähikuukausina vielä selvästi suuremmat kuin nyt. 20 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavassa pientalossa suora sähkölämmitys tulee kolme kertaa kalliimmaksi kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn yhdistelmä. Myös ilmavesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmä sekä maalämpö ovat käytössä selvästi kalliimpia kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn hybridi, Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula sanoo.

Uusiutuva lämmitysöljy on hyvä vaihtoehto myös siksi, ettei sen käyttöönotto vaadi kalliita toimenpiteitä – polttimen päivittäminen tai vaihto riittää. Suomessa on noin 130 000 pientaloa, joissa on öljylämmitys. Jos asukas valitsee taloonsa hybridilämmityksen, olemassa oleva öljykattila jää käyttöön ilmavesilämpöpumpun rinnalle. Tällöin asukas voi päättää itse, mitä energianlähdettä käyttää.

– Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto ei vaadi kymmenien tuhansien eurojen investointeja eikä yhteiskunnalta suuria investointeja infrastruktuuriin. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla käyttämättä uusiutuvaa lämmitysöljyä, Hannula toteaa.

Myös kerrostalossa uusiutuva lämmitysöljy on selvästi edullisempi vaihtoehto kuin sähkö. Kun lämmityskustannukset laskettiin Kiinteistöliiton indeksitalolle, ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö maksoi 74 000 euroa vuodessa. Ilmavesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmällä lämmityskustannukset olivat 108 000 euroa.

Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö leikkaa hiilidioksidipäästöjä heti

Öljylämmitys voi olla vähäpäästöisin lämmitysmuoto, jos siinä käytetään uusiutuvaa lämmitysöljyä. Jätteistä ja tähteistä valmistettava uusiutuva lämmitysöljy leikkaa hiilidioksidipäästöjä heti.

– Uusiutuvan lämmitysöljyn CO2-päästöt ovat selvästi pienemmät kuin muiden yleisten lämmitysmuotojen. Suora sähkölämmitys tuottaa keskikokoisessa omakotitalossa vuodessa lähes viisi kertaa suuremmat CO2-päästöt kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn yhdistelmä. Ilmavesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmän CO2-päästö on yli kolminkertainen ja maalämmön yli kaksinkertainen ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn hybridiin verrattuna, Hannula vertailee.

Kerrostalossa ilmavesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmän hiilidioksidipäästöt ovat 30 000 kilogrammaa vuodessa. Se on kolme kertaa enemmän kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan öljylämmityksen hybridillä. Esimerkkilaskelman kerrostalo on Kiinteistöliiton indeksitalo.

Ihanteiden rinnalle tarvitaan realismia

 Suomi on asettanut nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitus on nyt päättämässä 46 miljoonan euron lisätuesta öljylämmityksestä luopuville talouksille. Aiemmin tällä hallituskaudella samaan tarkoitukseen on myönnetty valtion budjetista lähes 38 miljoonaa euroa. Lisäksi öljylämmityksestä luopumiseen on ohjattu EU:n elvytyspaketista 65 miljoonaa euroa.

– Raha kannattaisi ohjata kohteisiin, joissa sitä tarvitaan oikeasti. Sama pätee hallituksen juuri päättämään 800 miljoonan euron tukipakettiin sähkönkäyttäjille. Se helpottaa kyllä tilapäisesti ensi vuoden alussa suomalaisten ahdinkoa, mutta se ei edistä siirtymistä järkeviin lämmitysmuotoihin, Hannula sanoo ja jatkaa:

– Tavoitteet ja ihanteet ovat tärkeitä, mutta ne on myös pystyttävä toteuttamaan. Nykyiset päästövähennystavoitteet eivät voi toteutua käytössä olevilla energiavaihtoehdoilla ja tämänhetkisellä energiankulutuksella. Ihanteiden rinnalle tarvitaan nyt realismia.

Suomessa on useampia yhtiöitä, jotka myyvät uusiutuvaa lämmitysöljyä. Valtion lähes 45-prosenttisesti omistama Neste selvittää mahdollisuutta luopua fossiilisten polttoaineiden jalostamisesta ja siirtymistä uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Suomalainen St1 rakentaa Göteborgiin biopolttoaineiden jalostamoa, jonka on määrä käynnistyä ensi vuonna. UPM tuottaa biopolttoaineita Lappeenrannassa ja suunnittelee uutta jalostamoa Rotterdamiin.

– Öljylämmityksestä luopumisen sijaan kannattaisi tukea hybridilämmitykseen ja uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön siirtymistä. Silloin samalla rahalla, jolla nyt tuetaan yhden pientalon lämmitystapamuutosta, voitaisiin päivittää kymmenen pientaloa käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä, Hannula toteaa.

 

Lisätiedot:
Lämmitysenergia Yhdistys ry
Arto Hannula, toiminnanjohtaja
Puh. 010 617 7416
arto.hannula@ley.fi