Lämmitysöljyn käyttäjä pärjää energiakriisissä - Öljylämmitys

Lämmitysöljyn käyttäjä pärjää energiakriisissä

Ei liene liioittelua sanoa, että tällä hetkellä elämme ennennäkemättömän epävakaita aikoja energiamarkkinoilla niin Suomessa kuin Euroopassa. Moninkertaisia hinnankorotuksia on odotettavissa tulevan talven aikana johtuen pääasiassa maakaasun saatavuuden ja eri energiamuotojen kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta.

Vaikka kuluvan vuoden aikana öljyn hinnassa on nähty äkillisiä hintapiikkejä, on lämmitysöljyn hintataso pysynyt useisiin muihin energiamuotoihin verrattuna selvästi vakaampana. Tällä hetkellä (9.9.2022) raakaöljyn Pohjanmeren Brent-tynnyrihinta, johon myös lämmitysöljyn hinnoittelu perustuu, on 89,15 USD. Mielenkiintoista kyllä, tynnyrihinta maksoi päivää ennen sodan syttymistä (23.2.2022) 100,48 USD!

Samassa ajassa muiden energialähteiden, kuten kaasun, hiilen ja puupohjaisten raaka-aineiden, hinta on kallistunut merkittävästi tai jopa moninkertaiseksi. Kuten tiedämme, on sähkön tulevan talven hintataso vieläkin arvailujen varassa. Öljyn hinnasta on mainittava, että euron heikko kurssi dollariin nähden on kallistanut kaikkia öljytuotteita. Se ei kuitenkaan muuta tosiasiaa, että öljyn hintakehitys on tilanne huomioiden vakaa.

Öljylämmittäjä on tämän energiakriisin keskellä useastakin syystä paremmassa tilanteessa kuin moni muu omakotitaloasukas.

Viime vuosina lähes jokaisessa Lämmöllä-lehden numerossa on nostettu esille öljylämmityksen hyviä puolia niin päälämmitysmuotona kuin osana erilaisia hybridiratkaisuja, joissa toinen energialähde voi olla esimerkiksi puu, aurinko tai lämpöpumppu. Hybridiratkaisujen avulla omakotitaloasukas voi lämmittää mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi ekologisuutta unohtamatta ajankohdan, saatavuuden ja eri energialähteiden vallitsevan hintatason mukaan. Siksi valtiovallan tukipakettien sisältöä voi kritisoida. Saadakseen haluamansa taloudelliset tuet kuluttaja joutuu luopumaan lämmitysöljykattilastaan!

Suomessa toimii useampi lämmitysöljyä myyvä yhtiö, joilla on jakeluverkostojensa kautta mahdollista kattaa koko maa. Näin asiakkaalle jää vaihtoehtoja ja kilpailu pysyy terveenä. Tänä päivänä kuluttajalla on myös mahdollisuus tilata kaikilta jakelijoilta 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettua tuotetta lämmitykseen.

Niin raakaöljyn kuin jalostettujen öljytuotteiden tuontia Venäjältä Suomeen ja muihin Euroopan maihin on kuluvan vuoden aikana yleisesti pyritty vähentämään, ja vuodenvaihteen jälkeen EU:n sanktioiden johdosta tuonti päättyy kokonaan. Vaikka Suomi sijaitsee Venäjän naapurissa ja meidät mielletään öljyn kohdalla Venäjä-riippuvaiseksi, ei tämä aivan vastaa todellista tilannetta.

Suomessa toimivat öljytuotteiden jakelijat ja lämmitysöljyn markkinoijat ovat jo hyvissä ajoin onnistuneet minimoimaan öljytuotteiden riippuvuutta idän tuonnista.

Esimerkiksi edustamani yhtiö on aikaisemminkin tuonut vain pienen osan myymistään öljytuotteista Venäjältä ja myy tänään vain ja ainoastaan lämmitysöljyä, joka on jalostettu läntisessä Euroopassa. Kuluttaja voi siis tilata öljynsä tietäen, että tuote on hyvänlaatuista, irti idästä ja toimitukset kulkevat ensi talvena yhtä varmasti kuin aiemminkin. Teboil huoltaa jatkossakin autoja ja ihmisiä kuten viimeiset 88 vuotta.

Toivokaamme pikaisesti rauhaa maailmalle ja paluuta entiseen elämään!

Niklas Hagström
Johtaja, suoramyynti
Oy Teboil Ab

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 2/2022.