Suositaan kotimaista lämmitystä ilman velkarahoitusta - Öljylämmitys

Suositaan kotimaista lämmitystä ilman velkarahoitusta

Sota Ukrainassa on saanut Euroopan energiamarkkinat sekaisin. Kriisi näkyy kuluttajille myös lämmitysöljyn hinnoissa. Korkeimmat kevyen polttoöljyn hinnat ovat viime viikkoina olleet tuplasti vuoden 2021 keskihintaan verrattuna.

Öljylämmittäjä on autoilijaan nähden hieman eri asemassa. Kun autoilija tankkailee viikoittain, täytättää öljylämmittäjä säiliönsä kerran vuodessa – hybridiöljylämmittäjät jopa harvemmin. Öljylämmittäjillä on keskimäärin vuodesta kahteen omaa energiavarastoa. Tämä on sitä huoltovarmuutta, ja täysin omatoimisesti.

Korkean maailmanmarkkinahinnan lisäksi fossiilisten polttonesteiden hintaa nostavat Suomessa valtiovallan energiayhtiöille asettamat jakeluvelvoitteet biokomponenttien käytössä. Liikennepolttonesteissä tämän vuoden 19,5 % jakeluvelvoitteen lasketaan nostavan hintaa 30–40 snt/litra. Myös kevyen polttoöljyn neljän prosentin jakeluvelvoite nostaa hintaa 6–8 senttiä litralta.

Öljylämmittäjä, nyt jäitä hattuun! Tällä hetkellä lämmitysenergioiden hintoihin liittyy niin monta muuttuvaa tekijää, että lämmitystaparemonteissa tai -muutoksissa kannattaa ottaa pieni aikalisä!

Öljylämmityksestä luopumista avustetaan velkavetoisella EU:n elvytysrahalla ja korotetuin kotitalousvähennyksin. Puolentoista vuoden aikana noin viisi prosenttia pientalojen öljylämmittäjistä on toteuttanut tukia hyödyntäen lämmitystapamuutoksensa. Urakkaa tulee riittämään vielä seuraavat kaksi–kolmekymmentä vuotta. Mutta tämähän riittää öljylämmittäjille, sillä Euroopan ilmastolain myötä EU tavoittelee olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Moni lämmittäjä olisi valmis liittämään ilmavesilämpöpumpun öljykattilan rinnalle, jos myös hybridiä tuettaisiin avustuksella, joka aidosti tähtäisi öljylämmityksen päästöjen vähentämiseen. Öljylämmityshybridissä lämmitysöljyn osuus jää vain 10–20 prosenttiin, ja senkin öljylämmittäjä voi toteuttaa täysin uusiutuvalla lämmitysöljyllä.

Helmikuun lopulla elinkeinoministeri Mika Lintilä vastasi hallitukselle esitettyyn välikysymykseen energian ja polttoaineiden hinnasta muun muassa seuraavasti: ”Hallitus ohjaa EU:n elvytysrahasta merkittävän summan kotitalouksien öljylämmityksen vaihtamiseen. Se on järkevää, koska öljyn hinta tulee jatkossakin vaihtelemaan ja vaihtoehtoiset lämmitystavat ovat kotimaisia.”

Itselleni öljyn hinnanvaihtelu ei ollut mikään uutinen, esimerkkejä on kahdenkymmenen vuoden lämmitysalaurani ajalta runsaasti. Sen sijaan “kotimaiset vaihtoehtoiset lämmitystavat” olivat ministeriltä mielenkiintoinen heitto. Tuetusta öljylämmityksestä luopumisesta kaksi kolmasosaa on toteutettu ilmavesilämpöpumpuin, mutta valmistajista en pysty mainitsemaan kuin osin yhden kotimaisen. Näin minulle jäi lopulta arvoitukseksi, mitä kotimaista vaihtoehtoista lämmitystapaa ministeri vastauksessaan mahtoi tarkoittaa. Pelletti- ja puulämmitystä, ei kai nyt sentään?

Kun kerran poliitikot niin mielellään käyttävät tuota kotimaisuuskorttia, niin jospa minäkin vilautan sitä: Lähes kaikki viime vuonna valmistetut ja asennetut öljykattilat ja -polttimet olivat kotimaisia. Samoin lähes kaikki lämmityksessä käytettävä kevyt polttoöljy ja uusiutuva lämmitysöljy olivat kotimaista jalostustoimintaa. Nämä kaikki antoivat työtä monille tuhansille suomalaisille.

Suosikaamme siis kotimaista öljylämmitystä, se on edelleen Oikein!

Eero Otronen                                                                                                                                                                                                                                                                      eero.otronen@ley.fi

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 1/2022.