Liikkumisen murros koskettaa kaikkia - Öljylämmitys

Liikkumisen murros koskettaa kaikkia

Suuri murros liikkumisessa ja siihen tarvittavissa käyttövoimissa on parhaillaan käynnissä. Puhtaampi liikkuminen ja päästöjen vähentäminen ovat asioita, joiden takana kaikki varmasti seisovat.

Tiedämme, että käyttövoimien määrä tulee lisääntymään ja liikenteen sähköistyminen etenee, etenkin henkilöautojen osalta. Uusiutuvat polttoaineet, sähkö, kaasu, vety – kaikkia ratkaisuja tarvitaan tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tarvitaan heti toimivia ratkaisuja sekä niitä, jotka kehittyvät hyödynnettäviksi pidemmällä aikavälillä.

Kun alalla haetaan ja saavutetaan positiivisia tuloksia, taustalla on usein vuosikymmenten tuotekehitystyö. Sataprosenttisesti uusiutuvan Neste MY Uusiutuvan Dieselin menestys on tehnyt meistä maailman suurimman uusiutuvien polttoaineiden tuottajan. Uusiutuvat polttoaineet saadaan käyttöön heti, ja ne toimivat nykyisellä kalustolla ja infrastruktuurilla. Sähköä käytettäessä raskailla ajoneuvoilla ja pitkillä ajomatkoilla on yhä omat haasteensa. Samoin biokaasu on yksi ratkaisu – jakelu vain toimii vielä pullonkaulana.

Muutoksen onnistumisessa tärkeää on yhteispeli autonvalmistajien ja energiayhtiöiden välillä. Asioiden nopeuttamiseksi poliitikoilla on käytössään erilaisia tuki- ja kannustinmalleja. Kuluttajina mietimme, mikä ratkaisu sopii omaan liikkumiseen ja mikä on paras vaihtoehto toimivuuden kannalta. Kustannusten nousu voi olla hankala ja iso asia hyväksyttäväksi esimerkiksi työmatkaliikenteessä. Siksi muutoksen pitää olla kustannustehokas sekä kuluttajille että yrityksille.

Nesteelle on aina ollut tärkeää tuoda laadukkaat ja vähäpäästöiset polttonesteet lähelle kuluttajia. Olemme panostaneet Neste MY Uusiutuvan Dieselin jakeluun, jotta uusiutuva tuote olisi helppo valinta liikkujille. Viime vuosina olemme pystyneet kasvattamaan Neste MY:n saatavuutta merkittävästi niin kevyen kuin raskaan liikenteenkin verkostossamme ympäri Suomen.

Teemme pitkäjänteistä strategista yhteistyötä useiden logistiikka-alan yritysten kanssa. Kumppanuudessa osapuolet täydentävät toisiaan ja voivat kehittää liiketoimintaansa. Yhteistä on vahva halu mennä eteenpäin hiilineutraaliudessa virallisia tavoitteita nopeammin ja laajemmin. Kun kumppanimme haluavat auttaa omia asiakkaitaan saavuttamaan päästötavoitteita, Neste MY on helppo ja tehokas tapa. Siksi Suomen laajimman asemaverkoston tarjoama maankattava saatavuus on tärkeää.

Suomen isoimpien kaupunkien asemilla on kymmeniä Neste Easy Fill -lasinpesunesteautomaatteja, jotka ovat vastuullisempi vaihtoehto autoilijoille muovijätteen vähentämisen näkökulmasta. Sen lisäksi AdBlue-urealiuos on ollut jo pidempään mittarimyynnissä myös kevyessä verkostossa. Yhdessä tämä merkitsee 150 000 muovipakkauksen säästöä vuositasolla. Samalla nämä innovatiiviset ratkaisut ovat asiakkaalle helppoja ja mukavia.

Tuusulan Rykmentinpuistoon avatun tulevaisuuden liikenneaseman suunnittelussa yksi kantava idea oli, että kun keskitämme palvelut yhteen paikkaan, se vähentää päästöjä ja liikkumista. Kehittyvän alueen asukkaat ovat löytäneet asemalle hyvin, ja automaattipalvelut ovat saaneet vakiasiakaskunnan. Halusimme tuoda Rykmentinpuistoon kaikki energiamuodot, myös biokaasun ja sähkölatauksen, sekä Postin pakettiautomaatin ja Fizza-pizza-automaatin.

Toinen tuore esimerkki liikenneasemasta osana vastuullisuutta on Neste K Linnatuuli, kiertotalouden pilottiasema. Siellä jätteiden kierrätys on tehty asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Lisäksi asemalla käytetty paistorasva päätyy autoilijoiden tankkiin uusiutuvaksi dieseliksi!

Katri Taskinen
Suomen asemaverkoston vastaava johtaja
Neste Oyj, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 1/2022.