Seitsemän yleistä väärinymmärrystä öljylämmitykseen liittyen - Öljylämmitys

Seitsemän yleistä väärinymmärrystä öljylämmitykseen liittyen

Eläkeläisen keskitulo on Suomessa alle 1 800 euroa kuukaudessa

Suomessa on noin 140 000 ympärivuotisessa käytössä olevaa pientaloa, joissa on öljylämmitys. Fossiilisista polttoaineista luovuttaessa halutaan päästä eroon myös öljylämmityksestä. Öljylämmityksestä puhuttaessa unohdetaan kuitenkin uusiutuva lämmitysöljy ja mahdollisuus käyttää yhtä aikaa useampaa lämmitysjärjestelmää. Lisäksi suurin osa öljylämmittäjistä on pienituloisia eläkeläisiä, joita lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen tarkoitetut avustukset ja lainat eivät auta. Öljylämmitykseen ja siitä luopumiseksi kehitettyihin tukiin liittyy runsaasti virheellisiä käsityksiä. Lämmitysenergia Yhdistys ry oikoo niistä pahimmat.

Noin 140 000 pientaloa lämpiää Suomessa edelleen ensisijaisesti öljyllä. Nykyisessä hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Osana tätä tavoitetta öljyn käytön pientalojen lämmityksessä halutaan loppuvan 2030-luvun alkuun mennessä. Öljylämmityksestä luopumista tuetaan nyt valtion toimesta sekä avustuksella että korotetulla kotitalousvähennyksellä. Asiaan liittyy kuitenkin monia väärinymmärryksiä ja jopa väärää tietoa. Tässä niistä yleisimmät.

Ensimmäinen harha: Kaikki Suomessa käytettävä lämmitysöljy on haitallista fossiilista öljyä

Suomessa on ollut myynnissä kotimaassa valmistettua uusiutuvaa lämmitysöljyä vuodesta 2021. Sen käyttöönotto ei edellytä uusien laitteiden hankkimista, jos käytössä oleva öljylämmitysjärjestelmä on melko uusi. Jos öljypoltin on iäkäs, se voi olla tarpeen vaihtaa uuteen. Uuden öljypolttimen hinta on kuitenkin vain tuhat euroa, kun uuteen lämmitysjärjestelmään siirtyminen maksaa 10 000–20 000 euroa.

– Fossiilisista polttoaineista luopuminen on hyvä tavoite. Yllättävän moni ei kuitenkaan näytä tietävän sitä, että fossiilisen lämmitysöljyn sijaan voi jo nyt käyttää uusiutuvaa, sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettua lämmitysöljyä. Lisäksi sitä voi täydentää muilla uusiutuvilla lämmitysjärjestelmillä, kuten aurinkolämmöllä ja ilmavesilämpöpumpulla. Silloin käyttöön voidaan aina ottaa vuodenaikaan sopivin ja edullisin lämmitysmuoto, lämmitysalan asiantuntijoita yhteen kokoavan Lämmitysenergia Yhdistys ry:n erityisasiantuntija Eero Otronen sanoo.

Toinen harha: Öljylämmityksestä luopumiseen tarkoitettu avustus kattaa remonttikulut

Valtion budjetista myönnettiin vuosina 2020–2021 lähes 38 miljoonaa euroa niille pientaloasukkaille, jotka luopuvat öljylämmityksestä. Hakemusten käsittely alkoi uudelleen vuoden 2022 alkupuolella, kun EU:n elvytyspaketista ohjattiin tarkoitukseen 65 miljoonaa euroa. Öljylämmittäjän saaman avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun tai ilmavesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

– Tässä muodossa avustus on suunnattu varakkaille. 4 000 euroa tuntuu suurelta summalta, mutta lämmitysjärjestelmän vaihtaminen kokonaan toiseen maksaa monta kertaa enemmän. Suurella osalla öljylämmittäjistä ei ole mitään mahdollisuutta luopua vanhasta lämmitysjärjestelmästä, vaikka he saisivatkin avustuksen. Öljylämmitteisissä pientaloissa asuvista 40 prosenttia on yli 70-vuotiaita eläkeläisiä, ja keskieläke on Eläketurvakeskuksen maaliskuussa 2022 julkaiseman tuoreen tilaston mukaan alle 1 800 euroa kuukaudessa, Otronen sanoo.

Kolmas harha: Avustuksen saa nopeasti ja varmasti

Öljylämmityksestä luopumiseen tähtäävien avustusten myöntäminen alkoi syyskuussa 2020, ja valtion määrärahat riittivät noin 9 400 hankkeeseen. Kansallisten määrärahojen loputtua avustuksiin tuli tauko. Hakemusten käsittely alkoi uudelleen vuoden 2022 alussa, kun EU:n elvytyspaketista ohjattiin tähän 65 miljoonaa euroa.

– Uutta avustusrahaa riittää 15 000 kotitaloudelle. Ison osan tästä määrästä lohkaisevat kuitenkin ne noin 8 000 hakemusta, jotka jäivät edellisen määrärahan loputtua jonoon. Nekin, jotka avustuksen nyt onnistuvat saamaan, joutuvat odottamaan päätöstä lähes vuoden. Lämmitysjärjestelmä on kuitenkin pitänyt uusia jo ennen hakemuskäsittelyn päätöstä. Järjestelmä suosii hyvätuloisia, Otronen muistuttaa.

Neljäs harha: Tulossa oleva lainantakaus korjaa pientuloisten tilannetta

Hallitus päätti maaliskuussa 2022, että valtio ryhtyy takamaan lainoja, joita kotitaloudet ottavat ilmastoystävällisten investointien, kuten maalämmön, tueksi. Aikataulua takauksille ei ole ilmoitettu.

– Ajatus voi ensikuulemalta tuntua hyvältä, mutta käytännössä esitetty takausmalli ei auta suurta osaa öljylämmittäjistä lainkaan. Iso osa heistä on iäkkäitä ja pienituloisia, joten heillä ei yksinkertaisesti ole varaa ottaa remonttiin lainaa, Otronen toteaa.

Viides harha: Lämpöpumppu on luopujalle paras lämmitysratkaisu

Vuosittain otetaan käyttöön noin 8 000 uutta ilmavesilämpöpumppua ja 8 000 maalämpöpumppua. Maalämpöpumppu on niistä kalliimpi investointi, eikä energiakaivoa voi porata pohjavesialueelle. Ilmavesilämpöpumppu onkin lisännyt viime vuosina suosiotaan. Sen sopivuutta omaan pientaloon ei kuitenkaan osata aina laskea tarkasti.

– Moni ei tiedä sitä, että talon energiatarve on kovina pakkaspäivinä suurempi kuin ilmavesilämpöpumpun lämmöntuotanto. Kylminä päivinä lämpöpumpusta ei ole lainkaan hyötyä, ja talo joudutaan lämmittämään sähköllä. Lämpöpumppu soveltuu myös huonosti sellaisiin kohteisiin, joissa lämmitystehoa tarvitaan nopeasti. Lisäksi tiedot kentältä kertovat, että sen jälkeen, kun avustusta öljylämmityksestä luopumiseen alettiin myöntää, ilmavesilämpöpumppujen urakkahinnat ovat nousseet suunnilleen myönnetyn tukisumman verran. Myös laitteen toimitusajan pituus voi yllättää, Otronen toteaa.

Kuudes harha: Öljylämmitys ei voi olla kotimainen vaihtoehto

Usein ajatellaan, että uusiutuva energia on automaattisesti kotimaista ja kestävää ja öljylämmitys niiden vastakohta. Todellisuus on toinen.

– Monelle voi tulla yllätyksenä, että lähes kaikki Suomessa asennetut öljypolttimet oli vuonna 2021 valmistettu Suomessa. Toisaalta esimerkiksi kaikki asennettavat ilmavesilämpöpumput tulevat muualta kuin Suomesta. Kun myös kaikki uusiutuva lämmitysöljy valmistetaan kotimaassa, jätteistä ja tähteistä tehtävää lämmitysöljyä käyttävä pientaloasukas on tehnyt hyviä ja kestäviä valintoja, Otronen sanoo.

Seitsemäs harha: Vanhojen öljylämmityslaitteiden hävittäminen käy käden käänteessä

Öljylämmityksestä luopumiseen tarkoitetun avustuksen saaminen edellyttää öljysäiliön poistamista. Ohjeistuksissa on kuntakohtaisia eroja, mutta ongelmajätteeksi luokiteltavat osat on kuljetettava niiden käsittelyyn erikoistuneeseen laitokseen.

–  Suurin kustannus tulee vanhasta öljysäiliöstä. Se on tyhjennettävä, puhdistettava ja tuuletettava, ennen kuin säiliötä päästään poistamaan. Jos säiliö on talon kellaritilassa, se on purettava, ennen kuin sen saa tuotua ulos. Kun tähän lisää säiliön ja muun laitteiston kuljettamisen ongelmajätelaitokseen, on avustuksesta kulunut helposti puolet. Jos säiliö taas on kaivettu maahan eikä sen nostaminen ole mahdollista, osa kunnista edellyttää, että paikalleen jäävä säiliö on täytettävä hiekalla, Otronen luettelee.

Tämä pitää paikkansa: näillä kolmella keinolla hiilineutraaliuteen

Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei ole mahdotonta. Se vaatii kuitenkin uudenlaista lähestymistapaa.

– Epärealististen lukujen ja toiveajattelun sijaan tarvitaan ratkaisuja, jotka ottavat huomioon Suomen kylmän talven, ihmisten todelliset taloudelliset tilanteet ja lämmitysjärjestelmän räätälöinnin kuhunkin pientaloon parhaiten sopivaksi. Tärkeintä ovat seuraavat kolme asiaa, Lämmitysenergia Yhdistys ry:n Eero Otronen toteaa:

  1. Asennetaan oikeat laitteet, tarkistetaan laitteiden säädöt ja lämpötilatasot ja huolletaan laitteet ajoissa.
  2. Asunnon lämmitysjärjestelmää ei jätetä yhden lämmönlähteen varaan. Uusiutuvan lämmitysöljyn ja lämpöpumpun eli ilmavesilämmön tai aurinkolämmön yhdistelmä on kustannustehokas ja kestävä ratkaisu.
  3. Uusiutuvat polttoaineet. Kotimainen, sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettu lämmitysöljy on vaihtoehto, jonka tunnettuus kasvaa koko ajan.

 

Lisätietoja:
Lämmitysenergia Yhdistys ry
erityisasiantuntija Eero Otronen
puh. 010 617 7414
eero.otronen@ley.fi

Lämmitysenergia Yhdistys on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita. Yhdistys on perustettu vuonna 1956 teknillisenä yhdistyksenä, tarkoituksenaan asennusten laadun parantaminen.  

www.ley.fi