Kustannustehokasta ja turvallista öljylämmitystä - Öljylämmitys

Kustannustehokasta ja turvallista öljylämmitystä

Vuoden 2020 alkupuoliskolla polttoöljy on ollut kustannustehokas lämmitysratkaisu, kun raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on laskenut. Öljylämmittäjät ovatkin hyödyntäneet tilaisuuden hyvin: säiliöt on täytetty edullisella polttoöljyllä. Öljy on toimiva lämmitysvaihtoehto jatkossakin, sillä se tarjoaa kotilämmittäjälle monia etuja.

Öljylämmittäjillä on oma osansa Suomen kunnianhimoisissa tavoitteissa tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Vastauksena on öljylämmityksen kehittäminen hybridijärjestelmäksi erilaisten lämpöpumppujen, aurinko- ja puulämmityksen avulla sekä käyttämällä öljylämmityskattilaan tarkoitettuja uusia biopolttoaineita. Ne vähentävät riippuvuutta fossiilisesta öljystä ja tuontienergiasta ja parantavat samalla energiavarmuutta.

Autoilijoille biokomponetti polttoaineen joukossa on jo hyvinkin tuttua. Nesteellä ajatus uusiutuvista liikennepolttoaineista syntyi jo muutama vuosikymmen sitten, ja ensimmäinen uusiutuvan dieselin laitos käynnisti toimintansa Porvoossa vuonna 2007. Sen jälkeen biopolttoaineiden raaka-ainevalikoimaa on laajennettu kestävän kehityksen mukaisiin jäte- ja tähdeöljyihin, joiden osuus Nesteen käyttämistä raaka-aineista on nyt jo yli 80 prosenttia globaalisti. Vuonna 2017 suomalaisten autoilijoiden käyttöön tuotiin Neste MY uusiutuva diesel -polttoaine, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä, ja tänä päivänä sen valitsee jo viidesosa autoilijoista niillä asemilla, joilla sitä on saatavilla. Uusiutuvan raaka-ainepohjansa ansiosta Neste MY uusituvalla dieselillä autoilija tai yritys voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen dieselin käyttämiseen.

Pian biokomponetti on tulossa myös lämmityspolttoöljyn osaksi. Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä sisältää jakelijoille velvoitteen toimittaa biopolttoöljyä kulutukseen. Vuonna 2021 biopolttoöljyn osuus tulee olla vähintään kolme prosenttia ja määrä nousee vuosittain, kunnes vuonna 2028 se on noussut jo kymmeneen prosenttiin, jolla mennään vuoteen 2030 saakka.

Laki on joustava, ja se mahdollistaa toteutuksen monella tavalla: esimerkiksi pieninä pitoisuuksina tutun polttoöljyn joukossa tai uusina voimakkaampina sekoituksina. Kaikki jakelijayhtiöt toteuttavat biovelvoitteen omalla tavallaan, ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten se tehdään.

Uudistusta valmistellaan myös Nesteellä, ja lopullisesta toteutusvaihtoehdosta kerrotaan heti, kun se on ajankohtaista. Öljylämmittäjän kannalta biopolttoöljyyn siirtyminen voi tarkoittaa laitteiston tarkistuksia ja pieniä teknisiä muutoksia, mutta mitään suuria investointeja ei yleensä tarvitse tehdä. Laitekantaa on myös mahdollista uusia, sillä useimmat järjestelmät on suunniteltu soveltuviksi myös biopolttoaineille. Uusimista on ihan järkevää miettiä, koska Suomessa lämmitetään öljyllä ainakin seuraavat kymmenen vuotta.

Ensi vuoden biopolttoöljyratkaisuja odoteltaessa on hyvä hetki varmistaa oman öljylämmityksen sujuva toiminta tulevan talven aikana. Öljytilaus kannattaa tehdä ajoissa ennen ensimmäisten kylmien aiheuttamia ruuhkia, ja jotta säiliöauto pääsee turvallisesti perille, on reitti täyttöputkelle pidettävä lumettomana ja hyvin hiekoitettuna.

Vastuullinen öljylämmittäjä pitää huolta ympäristöstään ja öljylämmitysjärjestelmänsä turvallisuudesta teettämällä säiliöiden määräaikaistarkastukset ajallaan. Säiliön turvalliseen täyttöön tarvitaan myös nykysäännösten mukainen nokkavipuliitin täyttöputken suulla sekä varmasti toimiva ylitäytönestin.

Hyvin hoidettu öljylämmityslaitteisto sellaisenaan tai laajennettuna hybridilämmitysjärjestelmäksi tarjoaa kustannustehokkaan ja turvallisen lämmitysratkaisun vielä pitkälle tulevaisuuteen. Käyttämällä biopolttoainelainsäädännön mukaisia uusia polttoaineita voi kotilämmittäjä jatkossa pienentää entistä enemmän myös omaa hiilijalanjälkeään.

Kari Jaanila
Tuotepäällikkö
Neste Markkinointi Oy

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 3/2020.