Laatua ja huoltovarmuutta - Öljylämmitys

Laatua ja huoltovarmuutta

Huoltovarmuus on viime kuukausien aikana ollut otsikoissa, eikä täysin positiivisessa valossa. Suomen kaltaisessa perusturvallisessa maassa on helppo tuudittautua siihen, että arki rullaa viikosta toiseen normaalisti. Viime aikojen tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että varautuminen kannattaa – erityisesti silloin, kun ajat ovat niin sanotusti hyvät.

Öljylämmittäjille sana huoltovarmuus tarkoittaa sitä, että heillä on useimmiten käytössään sangen mittava paketti energiaa – ja vielä turvallisesti öljysäiliöön varastoituna. Kun öljy on kerran tilattu ja toimitettu, voi lämmitysasioissa olla huoleti. Erityisesti jos kellarista löytyy sähköntuottoa korvaava aggregaatti.

Yhä useampi öljylämmittäjä on siirtynyt hybridiajankauteen. Öljyn rinnalla on lämpöpumppua, aurinkoa ja jopa useampi rinnakkainen lämmönlähde. Jos pakkaset tai myrskyt katkovat sähköjä, on tuvan lämpimänä pitävä öljy kuitenkin aina käytettävissä silloinkin, kun muut lämmönlähteet eivät riitä. Ja kun hybridijärjestelmän uusiutuvaa energiaa käyttävät ratkaisut astuvat remmiin, öljynkulutus tippuu merkittävästi. Näin ollen tavallisessa 1 500‒2 000 litran öljysäiliössä riittää lämpöenergiaa jopa kahdeksi vuodeksi. Mikäs tämän parempaa huoltovarmuutta!

Itse ajattelen, että lämmitysöljyn laatu on sekin tavallaan huoltovarmuutta. Meillä Teboilissa – kuten muissakin öljy-yhtiöissä – öljytuotteiden korkea laatu on elinkysymys. Öljyn matka raakaöljystä jalostamon kautta terminaaleihin ja maanteitä pitkin koteihin on pitkä, ja sen varrelle mahtuu useita tarkistuspisteitä. Tuotetta, joka ei täyttäisi laatuvaatimuksia, ei meiltä lähde jakeluun. Lämmitysöljy on muutenkin ominaisuuksiltaan Euroopan mittakaavassa huippuluokkaa.

Tuotelaadun lisäksi panostamme toiminnan ja asiakaspalvelun laatuun, johon kuuluvat kaikki vaiheet asiakkaan tilauksesta lämmitysöljyn toimitukseen sekä asiakaspalautteiden hoitamiseen. Silloin tällöin asiakaspalvelumme saa myös reklamaatioita tuotelaadusta, ja tähän suhtaudumme erittäin vakavasti. Näytteitä otetaan monissa kohdissa kuljetuksesta varastointiin. Jos epäillään polttoöljyn laadun poikkeamaa, näyte tutkitaan huolellisesti laboratorio-olosuhteissa. Analyysin kohteina ovat mm. rikkipitoisuus, tiheys, viskositeetti, leimahduspiste, kiinteät epäpuhtaudet ja kylmäominaisuudet.

Öljyyn ei pääse epäpuhtauksia, sillä eri laaduille on omat kuljetusastiat ja säiliöt. Lähes aina toimintahäiriöitä aiheuttava vika löytyy öljylämmityskiinteistön laitteistosta. Jos laitteita ei ole huollettu säännöllisesti, voi esimerkiksi öljysäiliön pohjalle mudostua sakkaa. Myös vanhoista putkistoista voi irrota likaa, mikä johtaa siihen, että putkien läpimitta pienenee ja virtausnopeus kasvaa.

Asiakas voi halutessaan toimittaa öljynäytteen laboratorioon analysoitavaksi ja usein näyte kertookin paljon. Samea öljy tai näyteastian pohjalle muodostuva kerros vettä ja sedimenttejä kertovat yksiselitteisesti, että laatuhäiriön taustalla on laitteiden liian pitkä huoltoväli tai käyttöiän lopun lähestyminen.

Yleensä öljytuotteiden reklamaatioissa päästään hyvään yhteisymmärrykseen. Meillä on öljy-yhtiönä myös velvollisuus opastaa tuotteiden oikeaoppisessa käytössä ja jakaa tietoa hyvistä huoltokäytännöistä. Tuotelaatu on meille yhtä tärkeä kuin öljylämmittäjälle – haluamme, että öljy on turvallista toimittaa, käyttää ja säilyttää. Monelle omakotiasujalle vuoden tilaus lämmitysöljyä on se suurin asumisen kuluerä vuodessa, ja haluamme, että öljyn laatu on mieluummin jopa lain kirjainta parempaa.

Kari-Pekka Manni
Kaupallinen johtaja
Oy Teboil Ab

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 2/2020.