Kuin apteekin hyllyltä

Teboilin tilauskeskukseen tulee vuositasolla yli 100 000 yhteydenottoa. Tilaukset keskittyvät arkipäiville ja päivätasolla vastaamme puhelimeen satoja kertoja. Soittajia kiinnostaa erityisesti lämmitysöljyn päivän hinta sekä toimituksen ajankohta. Näiden peruskysymysten lisäksi asiakkaamme haluavat tietoa öljylaaduista, öljyn hinnan muodostumisesta ja ennen säiliöauton käyntiä vaadittavista toimenpiteistä.

Toki kysymysten kirjo on laaja, mutta vastaus tai neuvot lisätiedon lähteelle meiltä aina kyllä löytyy. Öljylämmittäjät ovat tietävää porukkaa, eikä meille juuri tule ihan poskettomia kyselyitä. Muistaakseni kerran on asiakaspalvelusta yritetty tilata taksia, vaikka kuinka yritettiin kertoa, että nyt on väärä numero.

Hankaliakin asioita joudumme välillä käsittelemään. Nämä voivat liittyä esimerkiksi siihen, että asiakas kokee saaneensa vääränlaista tuotetta tai säiliöauto on käväissyt pihalla, mutta jatkanut sitten saman tien matkaansa.

Suhtaudumme kaikkiin reklamaatioihin vakavasti. Tuotteemme käyvät läpi tiukat laboratorioanalyysit ja tuotteen laatua tarkkaillaan kautta koko kuljetusketjun. Samasta säiliöautosta riittää tuotetta kymmenille asiakkaille, joten jos laatuongelmia olisi, näkyisivät ne asiakkailla hyvinkin laajasti. Tätä ei ihan aina muisteta ottaa huomioon. Öljylaatuun voi sen sijaan vaikuttaa säiliöön kerääntynyt hiekkapöly, siitepöly, vesi ja muut epäpuhtaudet. Ongelmilta välttyy, kun muistaa tarkastuttaa ja puhdistuttaa säiliön suositusten mukaisesti, ainakin viiden vuoden välein.

Toimittamaton öljytilaus on ongelma sekä asiakkaalle että kuljettajalle

Öljytilauksen purkamatta jättämiselle on myös aina painava syy: kuljettaja on todennut, että purkua ei voida suorittaa turvallisesti esimerkiksi vääränmallisen täyttöliittimen tai toimimattoman ylitäytönestimen vuoksi. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa turvallisuus on etusijalla, ja jos on pienintäkään pelkoa tuotteen joutumisesta maaperään tai rakenteisiin, ei purkua suoriteta. Koska myös työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, jää öljy toimittamatta, jos kuljettajan työpiste eli täyttöpaikka on vaarallinen: työskentelyalue on liukas, täyttöaukko on liian korkealla eikä täyttöä varten ole tukevaa, kaiteilla varustettua täyttötasoa. Henkilö- ja ympäristövahinkoja haluamme välttää viimeiseen asti. Samalla suojaamme myös asiakkaan omaisuutta.

Toimittamaton öljytilaus on ongelma sekä asiakkaalle että kuljettajalle: edellinen jää ilman öljyä ja jälkimmäinen pähkäilee, mihin ihmeeseen saisi ylimääräisen päivän aikana purettua. Auton säiliöön sitä ei voi jättää, eikä lastattua tuotetta voi palauttaa varastolle.

Onhan sitä öljyä tänne ennenkin tuotu?

Kelirikkoalueilla voi vastaan tulla ajoneuvoille määriteltyjä painorajoitteita. Mutta onhan sitä öljyä tänne ennenkin tuotu? Aivan, ja jotta sitä voidaan jatkossakin tuoda, tarvitaan erillinen lupa joko ELY-keskuksesta tai tiehoitokunnasta. Allekirjoitettu lupa toimitetaan Teboilille, ja tällöin painorajoitusta vastaan voidaan ajaa. Kannattaa tosin muistaa, että tässäkin kuljettaja on kuningas: jos hän luvasta huolimatta toteaa, että säiliöauto voi juuttua tielle tai lasti kellahtaa ojaan, jää öljy toimittamatta.

Onneksi tällaisia sattumuksia ei ole kovin usein. Ensitäytötkin ovat verrattain harvinaisia, ja niiden osalta riittää, kun säiliöauton kuljettajan lisäksi paikalla on toinen ihminen katsomassa, että kaikki toimii kuten pitää. Kuljettajan täytyy itse valvoa täyttöä ulkoseinällä, joten sisätiloihin tarvitaan toinen silmäpari varmistamaan täytön turvallisuus.

Kysykää, me vastaamme. Pidetään öljytoimitukset yhdessä turvallisina.

Thomas Fagerström,
Tiiminvetäjä, Tilauskeskus,
Oy Teboil Ab

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 2/2019.