Öljylämmittäjän tärkeä muistilista

Huolto ja kunnossapito ajallaan säästää, Järjestelmän hallittu saneeraus kannattaa, Tie tulevaisuuteen: öljy + uusiutuvat eli hybridi, Säiliön täyttöyhteenä vain nokkavipuliitin on turvallinen.

Huolto ja kunnossapito ajallaan säästää

Kattila- ja poltinhuollot tuovat hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden pidentyneenä käyttöikänä. Huolletussa järjestelmässä öljy palaa tehokkaasti ja sitä kuluu vähemmän kuin huoltamattomassa. Öljypoltin tulee huollattaa aina, kun öljyä on kulunut 5 000 litraa, tai vähintään joka toinen vuosi, yli 10 vuotta vanha poltin vuosittain. Jos säiliön ja polttimen välissä on vielä vanha kaksiputkijärjestelmä, se on hyvä muuttaa turvallisemmaksi yksiputkijärjestelmäksi.

Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha useammin. Savuhormi on nuohottava kerran vuodessa. Huollossa lämpö- ja painemittareiden toiminta tarkastetaan, paisunta-astian esipaine ja toiminta tarkastetaan, samoin säätö- ja varolaitteiden kunto. Kun järjestelmässä on toimivat automaattiset säätölaitteet, hyötysuhde paranee ja energiankulutusta on helpompi seurata.

Järjestelmän hallittu saneeraus kannattaa

Öljylämmitysjärjestelmä kannattaa saneerata ajoissa, koska hallittu saneeraus on aina edullisempi kuin pakon edessä viime tipassa tehty. Noin 12–15 vuotta vanha poltin kaipaa yleensä uusimista, ja noin 25–30 -vuotiaan kattilan saneerausta kannattaa miettiä. Uuden kattilan hyötysuhde voi olla jopa kymmeniä prosentteja parempi, ja lämmityskustannukset voivat alentua saman verran. Uudella kattilalla on myös pienemmät päästöt.

Usein saneerauksessa vaihdetaan kattila ja poltin sekä lämmityksen säätöautomatiikka. Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan monesti myös teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös putkistot saattavat kaivata remonttia. LVI-urakoitsijat neuvovat kullekin kiinteistölle sopivan kunnostussuunnitelman. Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän päivittämiseksi ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen tulevia pakkasia.

Tie tulevaisuuteen: öljy + uusiutuvat eli hybridi

Saneerauksessa kannattaa ottaa lähtökohdaksi rakennus, sen asukkaat ja heidän arvostuksensa. Jos talous ja sen kulutus on pieni, voi pelkkä öljylämmitys olla edelleen paras vaihtoehto. Hybridilämmitys eli uusiutuvan energian ottaminen öljyn rinnalle tuo hyötyjä erityisesti silloin, jos kulutus on runsaampaa.

Öljylämmityksen kaltaiseen vesikiertoiseen järjestelmään hybridilämmitys istuu hyvin ja parantaa energiatehokkuutta. Öljyn rinnalle soveltuvat kiinteistöstä riippuen esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tai aurinkolämpökeräimet. Puuta voi polttaa varaavassa tulisijassa tai kaksoispesäkattilassa. Jokin ratkaisu sopii toiseen kiinteistöön, toisessa taas joku muu on parempi. Asia riippuu talon sijainnista, koosta ja rakenneratkaisuista sekä asukkaiden määrästä ja elämänrytmistä.

Säiliön täyttöyhteenä vain nokkavipuliitin on turvallinen

Öljysäiliön täyttöyhteen tulee turvallisuussyistä olla nykyvaatimukset täyttävä nokkavipuliitin. Jos pientalon säiliön täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin. Vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kiinteistöihin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen.

Lämmitysvideoita

Lämmöllä-lehti Facebookissa