Kesä on öljysäiliötarkastusten aikaa – muistettava nokkavipuliitin

Kesä on öljysäiliötarkastusten kiireisintä aikaa. Tarkastuksia tekevät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet. Nyt on käsillä myös viime hetket varmistaa, että säiliön täyttöputkessa on turvallinen nokkavipuliitin: takaraja on kesäkuun loppu.

Jos ei muista tai tiedä säiliöiden tarkastuksia koskevia määräyksiä, ne kannattaa selvittää, koska omistaja on vastuussa öljysäiliön kunnosta. Tarkastus kannattaa tilata aina, jos itsellä on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta. Näin ehkäistään öljyvahinkoja, muistutetaan Suomen Lämmitystiedosta.

Viimeistään nyt nokkavipuliitin

Mikäli säiliön täyttöputkessa on vielä vanha sakaraliitin, tilalle tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttävä nokkavipuliitin. Vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin säiliöihin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen turvallisuussyistä, sillä vanhojen liittimien tiiviys ei ole luotettava.

Liittimen vaihto on kätevää yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin. Pientaloon suositellaan aina kahden tuuman liitintä, koska täyttöletkussa on lähes aina vastaavan kokoinen liitin. Jos täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin. Myös ilmaputken kunto ja koko on hyvä tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä.

Vaatimus liittimen vaihtamisesta standardin SFS 4429 mukaiseen kannelliseen nokkavipuliittimeen perustuu öljylämmityslaitteistoista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985. Ympäristövahinkojen välttämiseksi säiliöautojen täyttöletkut voidaan liittää jatkossa ainoastaan SFS 4429-standardin mukaiseen liittimeen. Asiasta on tiedottanut myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Öljysäiliötarkastuksista on säännökset ja ohjeita

Tärkeällä pohjavesialueella maanalainen säiliö on tarkastettava määräajoin, ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muut kymmenen vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä poistettua öljyä palauteta takaisin säiliöön. C-luokan säiliö on korjattava tai vaihdettava uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden ja A-luokan säiliö viiden vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske säiliöitä tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella eikä sisäsäiliöitä. Monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet kuitenkin edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta määrätyn ajan kuluttua asennuksesta. Suomen Lämmitystieto suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellarien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.

Neuvoja verkosta, oppaista, viranomaisilta

Öljysäiliöihin liittyvää tietoa löytyy kuntien verkkosivuilta, ja myös kuntien pelastusviranomaisilta voi kysellä asiasta. Tietoa on myös Tukesin sivuilla www.tukes.fi. Pätevien säiliötarkastajien tietoja pystyy hakemaan esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.ley.fi kohdasta Urakoitsijahaku.

Suomen Lämmitystiedon esitteen ”Huolehdi öljysäiliöstäsi kuin kodistasi” voi tulostaa sivuilta www.oljylammitys.fi kohdasta Julkaisut. Maksuttoman esitteen voi myös tilata sivujen kautta.

Lisätietoja: Suomen Lämmitystieto, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481