Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti kyselyyn vastanneita

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti suurta osaa niistä öljylämmittäjistä, jotka vastasivat asiaa koskevaan kyselyyn Lämmöllä-lehden verkkosivuilla lokakuussa 2017. Vastaajia oli 244 eri puolilta maata, ja heistä reilut 80 prosenttia uskoo biolämmitysöljyn tulevan markkinoille viimeistään seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Biolämmitysöljyn markkinoille tulon osalta vastaajajoukosta runsaat 34 prosenttia arveli biolämmitysöljyn tulevan markkinoille kahden vuoden kuluessa ja hieman yli 46 prosenttia viiden vuoden kuluessa. Lopuista suurin osa ruksasi vaihtoehdon 10 vuoden kuluessa ja kolmisen prosenttia vaihtoehdon yli 10 vuotta.

Kysyttäessä, olisiko lämmittäjä valmis käyttämään biolämmitysöljyä, 58 prosenttia valitsi vaihtoehdot varmasti tai melko varmasti. Ehkä-vaihtoehdon valitsi reilut 13 prosenttia. Kolmisen prosenttia ei käyttäisi biolämmitysöljyä. Melko iso osa vastaajista, vajaat 26 prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

Siitä joukosta vastaajia, joka oli valmis käyttämään biolämmitysöljyä, reilut 40 prosenttia valitsi vaihtoehdon, että olisi valmis maksamaan biolämmitysöljyn käyttämisestä enimmillään 0,85-1,00 euroa litralta. Toiseksi suurimman ryhmän, noin 35 prosenttia, muodostivat ne, jotka eivät olisi valmiita maksamaan yhtään enempää kuin nykyisestä lämmitysöljystä. Parikymmentä prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon 1,00-1,20 euroa litralta ja muutama prosentti vaihtoehdon 1,21-1,50 euroa litralta.

Kysely julkistettiin Suomen Lämmitystiedon Lämmöllä-lehdessä 3/2017, ja vastausaikaa verkkosivulla lammolla.fi oli 07.-31.10. 2017. Vastauksia annettiin 244 eri puolilta maata. Suurimmat vastaajaryhmät sijoittuivat Varsinais-Suomeen, Uusimaalle, Satakuntaan ja Pirkanmaalle, mutta kaiken kaikkiaan vastauksia tuli eri puolilta Suomea.