Tutkimustietoa päästöistä

Öljyalan Palvelukeskus Oy on teettänyt laajan selvityksen pientalojen lämmityksen päästöistä eri lämmitysmuodoissa.

Öljylämmityksestä päästöt laskettiin kahdella erilaisella vaihtoehdolla. Ensimmäinen tarkastelu tehtiin perinteisellä kevyellä polttoöljyllä. Toinen tarkasteltu vaihtoehto oli bioöljyä sisältävä lämmitysöljy, ja tämän lisäksi huomioitiin pientalossa käytettävien aurinkokeräimien lämmöntuotto.

Yleisesti voidaan sanoa, että hiilidioksidi- eli CO2-päästöissä marginaalisähkön päästöt ovat selvästi öljylämmitystä suuremmat, kaukolämpö tuottaa öljylämmityksen kanssa samansuuruiset päästöt ja muiden lämmitysmuotojen päästöt ovat hieman öljylämmitystä alhaisemmat.

Muiden kuin CO2-päästöjen osalta öljylämmityksen päästöt ovat marginaalisähköä, kaukolämpöä ja puuperäisiä alhaisemmat ja maakaasua hieman korkeammat.

Kun tarkastelussa ovat eri lämmitysmuotojen ominaispäästöt hyötyenergiaa kohden laskettuna vuonna 2009, öljylämmitys tuotti vasta kolmanneksi suurimmat CO2-päästöt. Toisaalta öljylämmityksen hiukkas-, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt ovat alhaisimmasta päästä.

Selvityksen laati Pöyry Management Consulting Oy.