Usein kysyttyä

Miten voin varautua siihen, jos sähköt katkeavat esim. myrskysäällä?

Kannattaa hankkia aggregaatti, joka tuottaa sähköä esimerkiksi bensiini- tai dieselmoottorin avulla. Aggregaatti pystyy tuottamaan helposti sen verran sähköä, että tärkeimmät sähkölaitteet kuten öljypoltin, pumput ja automatiikka toimivat normaalisti myös sähkökatkon aikana. Näin koti ja käyttövesi pysyvät lämpiminä.

Aggregaatti koostuu liitäntälaitteesta ja itse varavirtalaitteesta. Jos sähkönsyöttö valtakunnanverkosta katkeaa, liitäntälaite aloittaa automaattisesti akkujen varastoiman virran purkamisen invertteriä pitkin. Kun katko on ohi, varavirtalaite menee stand by -tilaan ja sähkönotto jatkuu normaalisti. Aggregaatin asennuksen saa tehdä vain sähköasennusoikeudet omaavan yrityksen sähkömies.

Paljonko öljylämmitteisiä pientaloja on?

Suomessa on arviolta noin 190 000 öljylämmitteistä pientaloa.

Millaisia ovat öljylämmityksen ympäristövaikutukset?

Öljylämmitys on ympäristövaikutuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Sen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Hiilidioksidipäästöt putoavat reilusti, kun rinnakkaislämmityksen käyttö öljylämmityksen rinnalla yleistyy koko ajan ja lämmitysöljyssä on tulevaisuudessa myös biopolttoöljyä. Öljylämmittäjä pystyy hyvin tekemään oman osansa ilmastotalkoissa.

Mitä uudet rakentamismääräykset muuttivat vanhaan verrattuna?

Uudet rakentamismääräykset kiristivät energiatehokkuusvaatimuksia aiempaan tasoon verrattuna noin 20 %. Rakennuksen vaipan, ilmanvaih­don, lämmön talteenoton ja ilmanpitävyyden vaatimukset pysyivät pääosin ennallaan. Uudistuksessa siirryttiin tarkastele­maan rakennuksen kokonaisenergiakulutusta. Rakennukselle lasketaan nykyään niin sa­nottu E-luku eli energiatehokkuusluku, jolle on asetettu raja-arvot. Lukuun vai­kuttavat lämmitys, käyttöveden lämmi­tys, ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhde, eristävyys, tiiveys, valaistus sekä sähköä käyttävät kodinkoneet, siis rakennuksen koko energiankulutus. Tämä on uutta. Eri energiamuotoja kohdellaan E-luvun laskennassa eri tavalla, kaikki saavat laskennassa oman kertoimensa.

Sivut