Kevyen polttoöljyn verotus vuonna 2017

Kevyen polttoöljyn verotaso nousee vuoden 2017 alussa. Rikittömän kevyen polttoöljyn polttoainevero on korotuksen jälkeen 22,87 senttiä litralta.

Esimerkiksi talossa, jossa vuosikulutus on 2000 litraa, veron nousu merkitsee noin 35 euron lisäkustannusta vuositasolla. Toisaalta täytyy muistaa, että polttoöljyn kuluttajahintoihin vaikuttavat useat tekijät kiinteän polttoaineveron lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu.

Lämmitysöljyn hinnassa on polttoaine- ja arvonlisävero. Polttoainevero on kiinteä euromääräinen vero litraa kohti ja muodostuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroista sekä huoltovarmuusmaksusta. Arvonlisävero on 24 % arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 % prosenttia kuluttajahinnasta.