Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (3) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Kaasukondensaatti, kondensaatti

Natural gas liquids, NGL, öljyn ja kaasun tuotannossa kaasuun dispergoitunut nestemäinen hiilivetyseos, joka erotetaan kaasusta paineistamalla tai jäähdyttämällä. Kaasukondensaatti sisältää yleisimmin etaania ja butaania.

Kevyt polttoöljy

Kiinteistöjen lämmitysöljy eli kevyt polttoöljy on öljynjalostuksessa saatava keskitisle. Kevyt polttoöljy saa sisältää rikkiä enintään 0,1 painoprosenttia. Suomessa myydään pääosin vain rikitöntä (enintään 0,01 painoprosenttia rikkiä sisältävää) kevyttä polttoöljyä.

Kondenssikattila

Modernia teknologiaa oleva öljykattila, joka käyttää öljyn poltosta saatavan lämmön lisäksi myös savukaasuihin sitoutuneen lämpöenergian. Kattilan laskennallinen hyötysuhde ylittää näin 100 %.