Sanasto

A (1) | B (1) | E (2) | H (2) | I (1) | K (3) | L (2) | M (3) | P (1) | S (1) | V (2) | Y (2) | Ö (2)
Hybridilämmitys

Kahden tai useamman eri energialähteen yhdistelmälämmitys, jossa eri energiamuotoja hyödynnetään lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa vuorotellen eri vuodenaikoina.

Höylä III -energiatehokkuussopimus

Öljyalan ja valtiovallan lämmitys- ja liikennepolttoaineet kattava energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä sopimus. Öljylämmityksen osalta tavoitteena on edistää energiansäästöä, lisätä biopolttoöljyn käyttöä ja edistää muiden uusiutuvien energioiden kuten aurinkolämmön hyödyntämistä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimus kattaa vuodet 2008–2016.